D Dimery (FEU)

D Dimery (FEU)S_D Dimery (FEU)

D Dimery (FEU) (S; hmot. konc. [mg/l] *)
D Dimery (FEU) (S; hmot. konc. [mg/l] Spektrofotometrie reflexní)
D Dimery (FEU) (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

P_D Dimery (FEU)

D Dimery (FEU) (P; hmot. konc. [mg/l] *)
D Dimery (FEU) (P; hmot. konc. [mg/l] Spektrofotometrie reflexní)
D Dimery (FEU) (P; hmot. konc. [mg/l] IA)
D Dimery (FEU) (P; hmot. konc. [mg/l] Imunoprecipitace v roztoku)


D Dimery (FEU) (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: S
Komponenta: D Dimery (FEU)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 16435
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Srážlivá krev, případně speciální odběrové zkumavky, které jsou obsažené v setu.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T mg/l
4T 1D 18R mg/l
18R 1D 99R+ <0,50 mg/l

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceD Dimery (FEU) (S; hmot. konc. [mg/l] Spektrofotometrie reflexní)

Systém: S
Komponenta: D Dimery (FEU)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 16436
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Srážlivá krev, případně speciální odběrové zkumavky, které jsou obsažené v setu.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T mg/l
4T 1D 18R mg/l
18R 1D 99R+ <0,50 mg/l

Viz též:
S
Spektrofotometrie reflexní
Hmotnostní koncentraceD Dimery (FEU) (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

Systém: S
Komponenta: D Dimery (FEU)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: IA
Klíč: 16437
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Srážlivá krev, případně speciální odběrové zkumavky, které jsou obsažené v setu.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T mg/l
4T 1D 18R mg/l
18R 1D 99R+ <0,50 mg/l

Viz též:
S
IA
Hmotnostní koncentraceD Dimery (FEU) (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: P
Komponenta: D Dimery (FEU)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 16432
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 100
MTV: X, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T mg/l
4T 1D 18R mg/l
18R 1D 99R+ <0,50 mg/l

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceD Dimery (FEU) (P; hmot. konc. [mg/l] Spektrofotometrie reflexní)

Systém: P
Komponenta: D Dimery (FEU)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 16433
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 100
MTV: X, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T mg/l
4T 1D 18R mg/l
18R 1D 99R+ <0,50 mg/l

Viz též:
P
Spektrofotometrie reflexní
Hmotnostní koncentraceD Dimery (FEU) (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

Systém: P
Komponenta: D Dimery (FEU)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: IA
Klíč: 16434
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 100
MTV: X, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T mg/l
4T 1D 18R mg/l
18R 1D 99R+ <0,50 mg/l

Viz též:
P
IA
Hmotnostní koncentraceD Dimery (FEU) (P; hmot. konc. [mg/l] Imunoprecipitace v roztoku)

Systém: P
Komponenta: D Dimery (FEU)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Imunoprecipitace v roztoku
Klíč: 17421
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 100
MTV: X, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T mg/l
4T 1D 18R mg/l
18R 1D 99R+ <0,50 mg/l

Viz též:
P
Imunoprecipitace v roztoku
Hmotnostní koncentrace