Dasatinib

DasatinibP_Dasatinib

Dasatinib (P; hmot. konc. [µg/l] *)
Dasatinib (P; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC/MS)


Dasatinib (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Dasatinib
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 17707
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,04 - 200 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceDasatinib (P; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC/MS)

Systém: P
Komponenta: Dasatinib
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: Chromatografie-HPLC/MS
Klíč: 17708
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,04 - 200 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC/MS
Hmotnostní koncentrace