Deethylamiodaron

DeethylamiodaronS_Deethylamiodaron

Deethylamiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] *)
Deethylamiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

P_Deethylamiodaron

Deethylamiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] *)
Deethylamiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)


Deethylamiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Deethylamiodaron
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 18653
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceDeethylamiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Deethylamiodaron
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 18654
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Hmotnostní koncentraceDeethylamiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Deethylamiodaron
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 18651
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceDeethylamiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Deethylamiodaron
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 18652
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Hmotnostní koncentrace