Deethylamiodaron*

Deethylamiodaron*S_Deethylamiodaron*

Deethylamiodaron* (S; látková konc. [µmol/l] *)
Deethylamiodaron* (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

P_Deethylamiodaron*

Deethylamiodaron* (P; látková konc. [µmol/l] *)
Deethylamiodaron* (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)


Deethylamiodaron* (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Deethylamiodaron*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08597
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,3 - 7 - 20
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceDeethylamiodaron* (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Deethylamiodaron*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 08598
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,3 - 7 - 20
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceDeethylamiodaron* (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Deethylamiodaron*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08595
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,3 - 7 - 20
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceDeethylamiodaron* (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Deethylamiodaron*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 08596
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,3 - 7 - 20
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace