Cysteinylglycin

CysteinylglycinS_Cysteinylglycin

Cysteinylglycin (S; látková konc. [µmol/l] *)
Cysteinylglycin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

P_Cysteinylglycin

Cysteinylglycin (P; látková konc. [µmol/l] *)
Cysteinylglycin (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)


Cysteinylglycin (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Cysteinylglycin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08591
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Sérum není vhodné pro toto stanovení.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceCysteinylglycin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Cysteinylglycin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 08592
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Sérum není vhodné pro toto stanovení.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceCysteinylglycin (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Cysteinylglycin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08589
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Krev na stanovení vyžaduje speciální podmínky odběru. Nejspolehlivější výsledky poskytne odběr pacienta na specializovaném pracovišti.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceCysteinylglycin (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Cysteinylglycin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 08590
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Krev na stanovení vyžaduje speciální podmínky odběru. Nejspolehlivější výsledky poskytne odběr pacienta na specializovaném pracovišti.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace