Cystein

CysteinS_Cystein

Cystein (S; látková konc. [µmol/l] *)
Cystein (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

P_Cystein

Cystein (P; látková konc. [µmol/l] *)
Cystein (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)


Cystein (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Cystein
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08587
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Sérum není vhodný materiál.Text abstraktu ke komponentě
Cystein patří mezi semiesenciální glukoplastické aminokyseliny. Cystein je zdroj všech sloučenin síry v organismu, účastní se řady biochemických enzymatických reakcí. Disulfidové vazby, které je schopen cystein tvořit, hrají důležitou roli při formování prostorové struktury bílkovin a jejich fixaci.

Referenční meze

Viz též:
Cystein
S
*
Látková koncentraceCystein (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Cystein
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 08588
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Sérum není vhodný materiál.Text abstraktu ke komponentě
Cystein patří mezi semiesenciální glukoplastické aminokyseliny. Cystein je zdroj všech sloučenin síry v organismu, účastní se řady biochemických enzymatických reakcí. Disulfidové vazby, které je schopen cystein tvořit, hrají důležitou roli při formování prostorové struktury bílkovin a jejich fixaci.

Referenční meze

Viz též:
Cystein
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceCystein (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Cystein
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08585
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparinát sodný (lithný), EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Cystein patří mezi semiesenciální glukoplastické aminokyseliny. Cystein je zdroj všech sloučenin síry v organismu, účastní se řady biochemických enzymatických reakcí. Disulfidové vazby, které je schopen cystein tvořit, hrají důležitou roli při formování prostorové struktury bílkovin a jejich fixaci.

Referenční meze

Viz též:
Cystein
P
*
Látková koncentraceCystein (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Cystein
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 08586
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparinát sodný (lithný), EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Cystein patří mezi semiesenciální glukoplastické aminokyseliny. Cystein je zdroj všech sloučenin síry v organismu, účastní se řady biochemických enzymatických reakcí. Disulfidové vazby, které je schopen cystein tvořit, hrají důležitou roli při formování prostorové struktury bílkovin a jejich fixaci.

Referenční meze

Viz též:
Cystein
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace