Cystatin C

Cystatin CS_Cystatin C

Cystatin C (S; hmot. konc. [mg/l] *)
Cystatin C (S; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)
Cystatin C (S; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)
Cystatin C (S; hmot. konc. [mg/l] Turbidimetrie - PET)

P_Cystatin C

Cystatin C (P; hmot. konc. [mg/l] *)
Cystatin C (P; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)
Cystatin C (P; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)
Cystatin C (P; hmot. konc. [mg/l] Turbidimetrie - PET)


Cystatin C (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Cystatin C
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 09511
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,25 - 1,25 - 10,0
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 6 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Vzorky lze 3x rozmrazit a zmrazit.Text abstraktu ke komponentě
Cystatin C je protein z rodiny inhibitorů cysteinových proteáz produkovaný v konstantním toku, filtrovaný glomeruly a plně reabsorbovaný tubuly ledvin, vhodný pro posuzování glomerulární filtrace. Cystatinová (super) rodina se dělí na tři hlavní skupiny (families), z nichž první tvoří stefiny, druhou vlastní cystatiny a třetí kininogeny. Čtvrtou skupinu cystatinů vyskytujících se u lidí i zvířat tvoří fetuiny, které se však někdy řadí samostatně vzhledem k tomu, že nemají schopnost inhibovat cysteinové proteázy (tuto schopnost ztratily během vývoje podobně jako serpiny, původně inhibitory serinových proteáz). Schopnost cystatinů inhibovat proteázy je vázána na doménu o přibližně 115 aminokyselinách se dvěma disulfidickými můstky. Cystatiny mají evoluční a funkční vztah k serinovým proteázovým inhibitorům. Cystatin C, který je především předmětem zájmu klinických chemiků, patří do cystatinové rodiny II., která je tvořena skupinou extracelulárních inhibitorů cysteinových proteáz. Jednotliví zástupci této skupiny se označují pořadovými čísly, ačkoli třetí cystatin se i nadále nazývá cystatin C.

Referenční meze

Viz též:
Cystatin C
S
*
Hmotnostní koncentraceCystatin C (S; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: S
Komponenta: Cystatin C
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 12137
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,25 - 1,25 - 10,0
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 6 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Vzorky lze 3x rozmrazit a zmrazit.Text abstraktu ke komponentě
Cystatin C je protein z rodiny inhibitorů cysteinových proteáz produkovaný v konstantním toku, filtrovaný glomeruly a plně reabsorbovaný tubuly ledvin, vhodný pro posuzování glomerulární filtrace. Cystatinová (super) rodina se dělí na tři hlavní skupiny (families), z nichž první tvoří stefiny, druhou vlastní cystatiny a třetí kininogeny. Čtvrtou skupinu cystatinů vyskytujících se u lidí i zvířat tvoří fetuiny, které se však někdy řadí samostatně vzhledem k tomu, že nemají schopnost inhibovat cysteinové proteázy (tuto schopnost ztratily během vývoje podobně jako serpiny, původně inhibitory serinových proteáz). Schopnost cystatinů inhibovat proteázy je vázána na doménu o přibližně 115 aminokyselinách se dvěma disulfidickými můstky. Cystatiny mají evoluční a funkční vztah k serinovým proteázovým inhibitorům. Cystatin C, který je především předmětem zájmu klinických chemiků, patří do cystatinové rodiny II., která je tvořena skupinou extracelulárních inhibitorů cysteinových proteáz. Jednotliví zástupci této skupiny se označují pořadovými čísly, ačkoli třetí cystatin se i nadále nazývá cystatin C.

Referenční meze

Viz též:
Cystatin C
S
Hmotnostní koncentraceCystatin C (S; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

Systém: S
Komponenta: Cystatin C
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 17706
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,25 - 1,25 - 10,0
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Cystatin C je protein z rodiny inhibitorů cysteinových proteáz produkovaný v konstantním toku, filtrovaný glomeruly a plně reabsorbovaný tubuly ledvin, vhodný pro posuzování glomerulární filtrace. Cystatinová (super) rodina se dělí na tři hlavní skupiny (families), z nichž první tvoří stefiny, druhou vlastní cystatiny a třetí kininogeny. Čtvrtou skupinu cystatinů vyskytujících se u lidí i zvířat tvoří fetuiny, které se však někdy řadí samostatně vzhledem k tomu, že nemají schopnost inhibovat cysteinové proteázy (tuto schopnost ztratily během vývoje podobně jako serpiny, původně inhibitory serinových proteáz). Schopnost cystatinů inhibovat proteázy je vázána na doménu o přibližně 115 aminokyselinách se dvěma disulfidickými můstky. Cystatiny mají evoluční a funkční vztah k serinovým proteázovým inhibitorům. Cystatin C, který je především předmětem zájmu klinických chemiků, patří do cystatinové rodiny II., která je tvořena skupinou extracelulárních inhibitorů cysteinových proteáz. Jednotliví zástupci této skupiny se označují pořadovými čísly, ačkoli třetí cystatin se i nadále nazývá cystatin C.

Referenční meze

Viz též:
Cystatin C
S
Nefelometrie
Hmotnostní koncentraceCystatin C (S; hmot. konc. [mg/l] Turbidimetrie - PET)

Systém: S
Komponenta: Cystatin C
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Turbidimetrie - PET
Klíč: 09512
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,25 - 1,25 - 10,0
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 6 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Vzorky lze 3x rozmrazit a zmrazit.Text abstraktu ke komponentě
Cystatin C je protein z rodiny inhibitorů cysteinových proteáz produkovaný v konstantním toku, filtrovaný glomeruly a plně reabsorbovaný tubuly ledvin, vhodný pro posuzování glomerulární filtrace. Cystatinová (super) rodina se dělí na tři hlavní skupiny (families), z nichž první tvoří stefiny, druhou vlastní cystatiny a třetí kininogeny. Čtvrtou skupinu cystatinů vyskytujících se u lidí i zvířat tvoří fetuiny, které se však někdy řadí samostatně vzhledem k tomu, že nemají schopnost inhibovat cysteinové proteázy (tuto schopnost ztratily během vývoje podobně jako serpiny, původně inhibitory serinových proteáz). Schopnost cystatinů inhibovat proteázy je vázána na doménu o přibližně 115 aminokyselinách se dvěma disulfidickými můstky. Cystatiny mají evoluční a funkční vztah k serinovým proteázovým inhibitorům. Cystatin C, který je především předmětem zájmu klinických chemiků, patří do cystatinové rodiny II., která je tvořena skupinou extracelulárních inhibitorů cysteinových proteáz. Jednotliví zástupci této skupiny se označují pořadovými čísly, ačkoli třetí cystatin se i nadále nazývá cystatin C.

Referenční meze

Viz též:
Cystatin C
S
Hmotnostní koncentraceCystatin C (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Cystatin C
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 08241
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,25 - 1,25 - 10,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek lze 3x rozmrazit a zmrazit.Text abstraktu ke komponentě
Cystatin C je protein z rodiny inhibitorů cysteinových proteáz produkovaný v konstantním toku, filtrovaný glomeruly a plně reabsorbovaný tubuly ledvin, vhodný pro posuzování glomerulární filtrace. Cystatinová (super) rodina se dělí na tři hlavní skupiny (families), z nichž první tvoří stefiny, druhou vlastní cystatiny a třetí kininogeny. Čtvrtou skupinu cystatinů vyskytujících se u lidí i zvířat tvoří fetuiny, které se však někdy řadí samostatně vzhledem k tomu, že nemají schopnost inhibovat cysteinové proteázy (tuto schopnost ztratily během vývoje podobně jako serpiny, původně inhibitory serinových proteáz). Schopnost cystatinů inhibovat proteázy je vázána na doménu o přibližně 115 aminokyselinách se dvěma disulfidickými můstky. Cystatiny mají evoluční a funkční vztah k serinovým proteázovým inhibitorům. Cystatin C, který je především předmětem zájmu klinických chemiků, patří do cystatinové rodiny II., která je tvořena skupinou extracelulárních inhibitorů cysteinových proteáz. Jednotliví zástupci této skupiny se označují pořadovými čísly, ačkoli třetí cystatin se i nadále nazývá cystatin C.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 10R 99R+ 0,57 0,96 mg/l
M 10R 99R+ 0,50 0,96 mg/l

Viz též:
P_Cystatin C
Cystatin C
P
*
Hmotnostní koncentraceCystatin C (P; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: P
Komponenta: Cystatin C
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 08243
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,25 - 1,25 - 10,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek lze 3x rozmrazit a zmrazit.Text abstraktu ke komponentě
Cystatin C je protein z rodiny inhibitorů cysteinových proteáz produkovaný v konstantním toku, filtrovaný glomeruly a plně reabsorbovaný tubuly ledvin, vhodný pro posuzování glomerulární filtrace. Cystatinová (super) rodina se dělí na tři hlavní skupiny (families), z nichž první tvoří stefiny, druhou vlastní cystatiny a třetí kininogeny. Čtvrtou skupinu cystatinů vyskytujících se u lidí i zvířat tvoří fetuiny, které se však někdy řadí samostatně vzhledem k tomu, že nemají schopnost inhibovat cysteinové proteázy (tuto schopnost ztratily během vývoje podobně jako serpiny, původně inhibitory serinových proteáz). Schopnost cystatinů inhibovat proteázy je vázána na doménu o přibližně 115 aminokyselinách se dvěma disulfidickými můstky. Cystatiny mají evoluční a funkční vztah k serinovým proteázovým inhibitorům. Cystatin C, který je především předmětem zájmu klinických chemiků, patří do cystatinové rodiny II., která je tvořena skupinou extracelulárních inhibitorů cysteinových proteáz. Jednotliví zástupci této skupiny se označují pořadovými čísly, ačkoli třetí cystatin se i nadále nazývá cystatin C.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 10R 99R+ 0,57 0,96 mg/l
M 10R 99R+ 0,50 0,96 mg/l

Viz též:
P_Cystatin C
Cystatin C
P
Hmotnostní koncentraceCystatin C (P; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

Systém: P
Komponenta: Cystatin C
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 08242
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,25 - 1,25 - 10,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek lze 3x rozmrazit a zmrazit.Text abstraktu ke komponentě
Cystatin C je protein z rodiny inhibitorů cysteinových proteáz produkovaný v konstantním toku, filtrovaný glomeruly a plně reabsorbovaný tubuly ledvin, vhodný pro posuzování glomerulární filtrace. Cystatinová (super) rodina se dělí na tři hlavní skupiny (families), z nichž první tvoří stefiny, druhou vlastní cystatiny a třetí kininogeny. Čtvrtou skupinu cystatinů vyskytujících se u lidí i zvířat tvoří fetuiny, které se však někdy řadí samostatně vzhledem k tomu, že nemají schopnost inhibovat cysteinové proteázy (tuto schopnost ztratily během vývoje podobně jako serpiny, původně inhibitory serinových proteáz). Schopnost cystatinů inhibovat proteázy je vázána na doménu o přibližně 115 aminokyselinách se dvěma disulfidickými můstky. Cystatiny mají evoluční a funkční vztah k serinovým proteázovým inhibitorům. Cystatin C, který je především předmětem zájmu klinických chemiků, patří do cystatinové rodiny II., která je tvořena skupinou extracelulárních inhibitorů cysteinových proteáz. Jednotliví zástupci této skupiny se označují pořadovými čísly, ačkoli třetí cystatin se i nadále nazývá cystatin C.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 10R 99R+ 0,57 0,96 mg/l
M 10R 99R+ 0,50 0,96 mg/l

Viz též:
P_Cystatin C
Cystatin C
P
Nefelometrie
Hmotnostní koncentraceCystatin C (P; hmot. konc. [mg/l] Turbidimetrie - PET)

Systém: P
Komponenta: Cystatin C
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Turbidimetrie - PET
Klíč: 09510
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,25 - 1,25 - 10,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek lze 3x rozmrazit a zmrazit.Text abstraktu ke komponentě
Cystatin C je protein z rodiny inhibitorů cysteinových proteáz produkovaný v konstantním toku, filtrovaný glomeruly a plně reabsorbovaný tubuly ledvin, vhodný pro posuzování glomerulární filtrace. Cystatinová (super) rodina se dělí na tři hlavní skupiny (families), z nichž první tvoří stefiny, druhou vlastní cystatiny a třetí kininogeny. Čtvrtou skupinu cystatinů vyskytujících se u lidí i zvířat tvoří fetuiny, které se však někdy řadí samostatně vzhledem k tomu, že nemají schopnost inhibovat cysteinové proteázy (tuto schopnost ztratily během vývoje podobně jako serpiny, původně inhibitory serinových proteáz). Schopnost cystatinů inhibovat proteázy je vázána na doménu o přibližně 115 aminokyselinách se dvěma disulfidickými můstky. Cystatiny mají evoluční a funkční vztah k serinovým proteázovým inhibitorům. Cystatin C, který je především předmětem zájmu klinických chemiků, patří do cystatinové rodiny II., která je tvořena skupinou extracelulárních inhibitorů cysteinových proteáz. Jednotliví zástupci této skupiny se označují pořadovými čísly, ačkoli třetí cystatin se i nadále nazývá cystatin C.

Referenční meze

Viz též:
P_Cystatin C
Cystatin C
P
Hmotnostní koncentrace