Telopeptid kolagenu CTx-beta

Telopeptid kolagenu CTx-betaS_Telopeptid kolagenu CTx-beta

Telopeptid kolagenu CTx-beta (S; látková konc. [pmol/l] *)
Telopeptid kolagenu CTx-beta (S; látková konc. [pmol/l] LIA)


Telopeptid kolagenu CTx-beta (S; látková konc. [pmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Telopeptid kolagenu CTx-beta
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: *
Klíč: 12611
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Beta-CrossLaps. Elektrochemiluminiscence Elecsys. Přepočet: ng/l * 1,033 = pmol/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je možno provádět i v plazmě (vyšší stabilita analytu při použití K3EDTA).
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 8 d
-20 °C: 25 týden
Poznámka ke stabilitě:
Opakované zamrazování a rozmrazování vzorků není doporučeno. Vzorky stabilizované azidem nemohou být použity.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceTelopeptid kolagenu CTx-beta (S; látková konc. [pmol/l] LIA)

Systém: S
Komponenta: Telopeptid kolagenu CTx-beta
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: LIA
Klíč: 12612
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Beta-CrossLaps. Elektrochemiluminiscence Elecsys. Přepočet: ng/l * 1,033 = pmol/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je možno provádět i v plazmě (vyšší stabilita analytu při použití K3EDTA).
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 8 d
-20 °C: 25 týden
Poznámka ke stabilitě:
Opakované zamrazování a rozmrazování vzorků není doporučeno. Vzorky stabilizované azidem nemohou být použity.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
LIA
Látková koncentrace