Citalopram*

Citalopram*S_Citalopram*

Citalopram* (S; látková konc. [nmol/l] *)
Citalopram* (S; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

P_Citalopram*

Citalopram* (P; látková konc. [nmol/l] *)
Citalopram* (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)


Citalopram* (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Citalopram*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 17456
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 405 - 800
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceCitalopram* (S; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Citalopram*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 17457
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 405 - 800
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceCitalopram* (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Citalopram*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 17454
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 405 - 800
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceCitalopram* (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Citalopram*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 17455
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 405 - 800
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace