Index C-reaktivní protein (Csf/S)

Index C-reaktivní protein (Csf/S)PT(CSS)_Index C-reaktivní protein (Csf/S)

Index C-reaktivní protein (Csf/S) (Pt(cerebrospin. systém); rel. hmot. konc. [10^-3] Výpočet)


Index C-reaktivní protein (Csf/S) (Pt(cerebrospin. systém); rel. hmot. konc. [10^-3] Výpočet)

Systém: Pt(cerebrospin. systém)
Komponenta: Index C-reaktivní protein (Csf/S)
Druh veličiny: Relativní hmotnostní koncentrace
Jednotka: 10^-3
Procedura: Výpočet
Klíč: 18320
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 1000
MTV: X
Třída hlavní: Výpočty
Pokyny, poznámky, info:
Index C-reaktivní protein je poměr koncentrací C-reaktivního proteinu v likvoru a v séru (Csf/S).
Viz CSF_CRP (NČLP např. 07993) a S_CRP (NČLP např. 01520).

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(cerebrospin. systém)
Výpočet
Relativní hmotnostní koncentrace