Kreatinin

KreatininS_Kreatinin

Kreatinin (S; látková konc. [µmol/l] *)
Kreatinin (S; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)
Kreatinin (S; látková konc. [µmol/l] Spektrofotometrie reflexní)

P_Kreatinin

Kreatinin (P; látková konc. [µmol/l] *)
Kreatinin (P; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

U_Kreatinin

Kreatinin (U; látková konc. [mmol/l] *)
Kreatinin (U; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

DU_Kreatinin

Kreatinin (dU; látkový tok [mmol/d] *)
Kreatinin (dU; látkový tok [mmol/d] Absorpční spektrofotometrie)

AMF_Kreatinin

Kreatinin (Amniová tekutina; látková konc. [µmol/l] *)
Kreatinin (Amniová tekutina; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

DUNSFDR_Kreatinin

Kreatinin (Tekutina drénu/den; látkový tok [µmol/d] *)
Kreatinin (Tekutina drénu/den; látkový tok [µmol/d] Absorpční spektrofotometrie)

DUNSFS_Kreatinin

Kreatinin (Tekutina sondy/den; látkový tok [µmol/d] *)
Kreatinin (Tekutina sondy/den; látkový tok [µmol/d] Absorpční spektrofotometrie)

U(RND)_Kreatinin

Kreatinin (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] *)
Kreatinin (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

UNSF_Kreatinin

Kreatinin (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [µmol/l] *)
Kreatinin (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

UNSFDR_Kreatinin

Kreatinin (Nespecif. tekutina(Drén); látková konc. [µmol/l] *)
Kreatinin (Nespecif. tekutina(Drén); látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

UNSFP_Kreatinin

Kreatinin (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [µmol/l] *)
Kreatinin (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

UNSFS_Kreatinin

Kreatinin (Nespecif. tekutina(Sonda); látková konc. [µmol/l] *)
Kreatinin (Nespecif. tekutina(Sonda); látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)


Kreatinin (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Kreatinin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01511
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 10 - 30 - 2000 - 2500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Možno stanovit v plazmě (heparin).
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Kreatinin je cyklická dusíkatá organická látka. Vzniká ve svalech jako konečný produkt degradace kreatinfosfátu, který je energetickou rezervou pro svalový stah. Jeho množství v organismu je přímo úměrné množství svalové hmoty. Kromě endogenní syntézy se kreatinin dostává do organismu také potravou. Vylučován je převážně ledvinami, do moči přechází glomerulární filtrací a tubulární sekrecí, zpět do krve se nevstřebává. Denní exkrece kreatininu je pro danou osobu konstantní, závisí hlavně na množství svalové hmoty, dietě a funkci ledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4D 27 88 µmol/l
4D 1R 18 35 µmol/l
1R 15R 27 62 µmol/l
15R 18R 44 88 µmol/l
F 18R 99R+ 53 97 µmol/l
M 18R 99R+ 62 115 µmol/l

Viz též:
S_Kreatinin
Kreatinin
S
*
Látková koncentrace
KreatininKreatinin (S; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Kreatinin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01512
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 10 - 30 - 2000 - 2500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Možno stanovit v plazmě (heparin).
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Kreatinin je cyklická dusíkatá organická látka. Vzniká ve svalech jako konečný produkt degradace kreatinfosfátu, který je energetickou rezervou pro svalový stah. Jeho množství v organismu je přímo úměrné množství svalové hmoty. Kromě endogenní syntézy se kreatinin dostává do organismu také potravou. Vylučován je převážně ledvinami, do moči přechází glomerulární filtrací a tubulární sekrecí, zpět do krve se nevstřebává. Denní exkrece kreatininu je pro danou osobu konstantní, závisí hlavně na množství svalové hmoty, dietě a funkci ledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4D 27 88 µmol/l
4D 1R 18 35 µmol/l
1R 15R 27 62 µmol/l
15R 18R 44 88 µmol/l
F 18R 99R+ 53 97 µmol/l
M 18R 99R+ 62 115 µmol/l

Viz též:
S_Kreatinin
Kreatinin
S
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace
KreatininKreatinin (S; látková konc. [µmol/l] Spektrofotometrie reflexní)

Systém: S
Komponenta: Kreatinin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 03926
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 10 - 30 - 2000 - 2500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Možno stanovit v plazmě (heparin).
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Kreatinin je cyklická dusíkatá organická látka. Vzniká ve svalech jako konečný produkt degradace kreatinfosfátu, který je energetickou rezervou pro svalový stah. Jeho množství v organismu je přímo úměrné množství svalové hmoty. Kromě endogenní syntézy se kreatinin dostává do organismu také potravou. Vylučován je převážně ledvinami, do moči přechází glomerulární filtrací a tubulární sekrecí, zpět do krve se nevstřebává. Denní exkrece kreatininu je pro danou osobu konstantní, závisí hlavně na množství svalové hmoty, dietě a funkci ledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4D 27 88 µmol/l
4D 1R 18 35 µmol/l
1R 15R 27 62 µmol/l
15R 18R 44 88 µmol/l
F 18R 99R+ 53 97 µmol/l
M 18R 99R+ 62 115 µmol/l

Viz též:
S_Kreatinin
Kreatinin
S
Spektrofotometrie reflexní
Látková koncentrace
KreatininKreatinin (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Kreatinin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01509
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 10 - 30 - 2000 - 2500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Pro enzymatickou metodu nepoužívat heparinát ammonný jako protisrážlivé činidlo.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 0,5 rText abstraktu ke komponentě
Kreatinin je cyklická dusíkatá organická látka. Vzniká ve svalech jako konečný produkt degradace kreatinfosfátu, který je energetickou rezervou pro svalový stah. Jeho množství v organismu je přímo úměrné množství svalové hmoty. Kromě endogenní syntézy se kreatinin dostává do organismu také potravou. Vylučován je převážně ledvinami, do moči přechází glomerulární filtrací a tubulární sekrecí, zpět do krve se nevstřebává. Denní exkrece kreatininu je pro danou osobu konstantní, závisí hlavně na množství svalové hmoty, dietě a funkci ledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2D 5,0 8,5 12,0 20 140 150 200 500 µmol/l
2D 1T 0 5,0 10,0 17 100 120 200 500 µmol/l
1T 2T 0 5,0 8,5 15 80 110 200 500 µmol/l
2T 4T 0 5,0 8,0 10 70 90 180 500 µmol/l
4T 1R 5,0 10,0 17,0 50,0 90,0 150 µmol/l
1R 5R 0 8,5 12,0 17,0 60,0 90,0 150 µmol/l
5R 10R 12,0 20,0 26,0 90,0 120 180 µmol/l
F 10R 99R+ 20 30 35,0 100,0 120 250 µmol/l
M 10R 99R+ 12,0 20,0 35,0 110,0 130 250 µmol/l

Viz též:
P_Kreatinin
Kreatinin
P
*
Látková koncentrace
KreatininKreatinin (P; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Kreatinin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01510
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 10 - 30 - 2000 - 2500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Pro enzymatickou metodu nepoužívat heparinát ammonný jako protisrážlivé činidlo.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 0,5 rText abstraktu ke komponentě
Kreatinin je cyklická dusíkatá organická látka. Vzniká ve svalech jako konečný produkt degradace kreatinfosfátu, který je energetickou rezervou pro svalový stah. Jeho množství v organismu je přímo úměrné množství svalové hmoty. Kromě endogenní syntézy se kreatinin dostává do organismu také potravou. Vylučován je převážně ledvinami, do moči přechází glomerulární filtrací a tubulární sekrecí, zpět do krve se nevstřebává. Denní exkrece kreatininu je pro danou osobu konstantní, závisí hlavně na množství svalové hmoty, dietě a funkci ledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2D 5,0 8,5 12,0 20 140 150 200 500 µmol/l
2D 1T 0 5,0 10,0 17 100 120 200 500 µmol/l
1T 2T 0 5,0 8,5 15 80 110 200 500 µmol/l
2T 4T 0 5,0 8,0 10 70 90 180 500 µmol/l
4T 1R 5,0 10,0 17,0 50,0 90,0 150 µmol/l
1R 5R 0 8,5 12,0 17,0 60,0 90,0 150 µmol/l
5R 10R 12,0 20,0 26,0 90,0 120 180 µmol/l
F 10R 99R+ 20 30 35,0 100,0 120 250 µmol/l
M 10R 99R+ 12,0 20,0 35,0 110,0 130 250 µmol/l

Viz též:
P_Kreatinin
Kreatinin
P
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace
KreatininKreatinin (U; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Kreatinin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 01513
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 2 - 35 - 40
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Před vyšetřením je nevhodná dieta s vyšším obsahem masných bílkovin nebo větší fyzická zátěž.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 6 d
-20 °C: 24 týdenText abstraktu ke komponentě
Kreatinin je cyklická dusíkatá organická látka. Vzniká ve svalech jako konečný produkt degradace kreatinfosfátu, který je energetickou rezervou pro svalový stah. Jeho množství v organismu je přímo úměrné množství svalové hmoty. Kromě endogenní syntézy se kreatinin dostává do organismu také potravou. Vylučován je převážně ledvinami, do moči přechází glomerulární filtrací a tubulární sekrecí, zpět do krve se nevstřebává. Denní exkrece kreatininu je pro danou osobu konstantní, závisí hlavně na množství svalové hmoty, dietě a funkci ledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,01 0,08 1,5 2,5 18,0 22,0 30,0 80,0 mmol/l

Viz též:
U_Kreatinin
Kreatinin
U
*
Látková koncentrace
Kreatinin (moč)Kreatinin (U; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: U
Komponenta: Kreatinin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01514
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 2 - 35 - 40
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Před vyšetřením je nevhodná dieta s vyšším obsahem masných bílkovin nebo větší fyzická zátěž.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 6 d
-20 °C: 24 týdenText abstraktu ke komponentě
Kreatinin je cyklická dusíkatá organická látka. Vzniká ve svalech jako konečný produkt degradace kreatinfosfátu, který je energetickou rezervou pro svalový stah. Jeho množství v organismu je přímo úměrné množství svalové hmoty. Kromě endogenní syntézy se kreatinin dostává do organismu také potravou. Vylučován je převážně ledvinami, do moči přechází glomerulární filtrací a tubulární sekrecí, zpět do krve se nevstřebává. Denní exkrece kreatininu je pro danou osobu konstantní, závisí hlavně na množství svalové hmoty, dietě a funkci ledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,01 0,08 1,5 2,5 18,0 22,0 30,0 80,0 mmol/l

Viz též:
U_Kreatinin
Kreatinin
U
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace
Kreatinin (moč)Kreatinin (dU; látkový tok [mmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Kreatinin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: *
Klíč: 01507
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,01 - 32 - 40
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Před vyšetřením je nevhodná dieta s vyšším obsahem masných bílkovin nebo větší fyzická zátěž. Pokud do laboratoře nedodáte celý objem moče, moč důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a odlijte vzorek. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru a celkový objem moče. Moč skladujte při teplotě +4 až +8 °C.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 4 dText abstraktu ke komponentě
Kreatinin je cyklická dusíkatá organická látka. Vzniká ve svalech jako konečný produkt degradace kreatinfosfátu, který je energetickou rezervou pro svalový stah. Jeho množství v organismu je přímo úměrné množství svalové hmoty. Kromě endogenní syntézy se kreatinin dostává do organismu také potravou. Vylučován je převážně ledvinami, do moči přechází glomerulární filtrací a tubulární sekrecí, zpět do krve se nevstřebává. Denní exkrece kreatininu je pro danou osobu konstantní, závisí hlavně na množství svalové hmoty, dietě a funkci ledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 4,4 8,8 mmol/d
1M 1R 5,5 11,5 mmol/d
1R 15R 6,0 16,0 mmol/d
15R 99R+ 8,0 18,0 mmol/d

Viz též:
dU_Kreatinin
Kreatinin
dU
*
Látkový tokKreatinin (dU; látkový tok [mmol/d] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: dU
Komponenta: Kreatinin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01508
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,01 - 32 - 40
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Před vyšetřením je nevhodná dieta s vyšším obsahem masných bílkovin nebo větší fyzická zátěž. Pokud do laboratoře nedodáte celý objem moče, moč důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a odlijte vzorek. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru a celkový objem moče. Moč skladujte při teplotě +4 až +8 °C.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 4 dText abstraktu ke komponentě
Kreatinin je cyklická dusíkatá organická látka. Vzniká ve svalech jako konečný produkt degradace kreatinfosfátu, který je energetickou rezervou pro svalový stah. Jeho množství v organismu je přímo úměrné množství svalové hmoty. Kromě endogenní syntézy se kreatinin dostává do organismu také potravou. Vylučován je převážně ledvinami, do moči přechází glomerulární filtrací a tubulární sekrecí, zpět do krve se nevstřebává. Denní exkrece kreatininu je pro danou osobu konstantní, závisí hlavně na množství svalové hmoty, dietě a funkci ledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 4,4 8,8 mmol/d
1M 1R 5,5 11,5 mmol/d
1R 15R 6,0 16,0 mmol/d
15R 99R+ 8,0 18,0 mmol/d

Viz též:
dU_Kreatinin
Kreatinin
dU
Absorpční spektrofotometrie
Látkový tokKreatinin (Amniová tekutina; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Amniová tekutina
Komponenta: Kreatinin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01505
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 40 - 60 - 300 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Amniová tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kreatinin je cyklická dusíkatá organická látka. Vzniká ve svalech jako konečný produkt degradace kreatinfosfátu, který je energetickou rezervou pro svalový stah. Jeho množství v organismu je přímo úměrné množství svalové hmoty. Kromě endogenní syntézy se kreatinin dostává do organismu také potravou. Vylučován je převážně ledvinami, do moči přechází glomerulární filtrací a tubulární sekrecí, zpět do krve se nevstřebává. Denní exkrece kreatininu je pro danou osobu konstantní, závisí hlavně na množství svalové hmoty, dietě a funkci ledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 13R 55R 40 120 140 170 230 250 300 500 µmol/l

Viz též:
Kreatinin
Amniová tekutina
*
Látková koncentraceKreatinin (Amniová tekutina; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Amniová tekutina
Komponenta: Kreatinin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01506
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 40 - 60 - 300 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Amniová tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kreatinin je cyklická dusíkatá organická látka. Vzniká ve svalech jako konečný produkt degradace kreatinfosfátu, který je energetickou rezervou pro svalový stah. Jeho množství v organismu je přímo úměrné množství svalové hmoty. Kromě endogenní syntézy se kreatinin dostává do organismu také potravou. Vylučován je převážně ledvinami, do moči přechází glomerulární filtrací a tubulární sekrecí, zpět do krve se nevstřebává. Denní exkrece kreatininu je pro danou osobu konstantní, závisí hlavně na množství svalové hmoty, dietě a funkci ledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 13R 55R 40 120 140 170 230 250 300 500 µmol/l

Viz též:
Kreatinin
Amniová tekutina
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceKreatinin (Tekutina drénu/den; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: Tekutina drénu/den
Komponenta: Kreatinin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 05207
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 30 - 5000 - 30000
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Pravděpodobnější jsou tekutiny jiné než moč, proto jako jednotka zvolena umol/d. H a MH jsou pro situace drénování prostorů s tekutinami o složení blízkém složení moče.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kreatinin je cyklická dusíkatá organická látka. Vzniká ve svalech jako konečný produkt degradace kreatinfosfátu, který je energetickou rezervou pro svalový stah. Jeho množství v organismu je přímo úměrné množství svalové hmoty. Kromě endogenní syntézy se kreatinin dostává do organismu také potravou. Vylučován je převážně ledvinami, do moči přechází glomerulární filtrací a tubulární sekrecí, zpět do krve se nevstřebává. Denní exkrece kreatininu je pro danou osobu konstantní, závisí hlavně na množství svalové hmoty, dietě a funkci ledvin.

Referenční meze

Viz též:
Kreatinin
Tekutina drénu/den
*
Látkový tokKreatinin (Tekutina drénu/den; látkový tok [µmol/d] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Tekutina drénu/den
Komponenta: Kreatinin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 05208
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 30 - 5000 - 30000
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Pravděpodobnější jsou tekutiny jiné než moč, proto jako jednotka zvolena umol/d. H a MH jsou pro situace drénování prostorů s tekutinami o složení blízkém složení moče.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kreatinin je cyklická dusíkatá organická látka. Vzniká ve svalech jako konečný produkt degradace kreatinfosfátu, který je energetickou rezervou pro svalový stah. Jeho množství v organismu je přímo úměrné množství svalové hmoty. Kromě endogenní syntézy se kreatinin dostává do organismu také potravou. Vylučován je převážně ledvinami, do moči přechází glomerulární filtrací a tubulární sekrecí, zpět do krve se nevstřebává. Denní exkrece kreatininu je pro danou osobu konstantní, závisí hlavně na množství svalové hmoty, dietě a funkci ledvin.

Referenční meze

Viz též:
Kreatinin
Tekutina drénu/den
Absorpční spektrofotometrie
Látkový tokKreatinin (Tekutina sondy/den; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: Tekutina sondy/den
Komponenta: Kreatinin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 13998
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 1000 - 30000
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Nelze předpokládat vysoké koncentrace, proto zvoleny µmolální rozsahy.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kreatinin je cyklická dusíkatá organická látka. Vzniká ve svalech jako konečný produkt degradace kreatinfosfátu, který je energetickou rezervou pro svalový stah. Jeho množství v organismu je přímo úměrné množství svalové hmoty. Kromě endogenní syntézy se kreatinin dostává do organismu také potravou. Vylučován je převážně ledvinami, do moči přechází glomerulární filtrací a tubulární sekrecí, zpět do krve se nevstřebává. Denní exkrece kreatininu je pro danou osobu konstantní, závisí hlavně na množství svalové hmoty, dietě a funkci ledvin.

Referenční meze

Viz též:
Kreatinin
Tekutina sondy/den
*
Látkový tokKreatinin (Tekutina sondy/den; látkový tok [µmol/d] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Tekutina sondy/den
Komponenta: Kreatinin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 13999
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 1000 - 30000
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Nelze předpokládat vysoké koncentrace, proto zvoleny µmolální rozsahy.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kreatinin je cyklická dusíkatá organická látka. Vzniká ve svalech jako konečný produkt degradace kreatinfosfátu, který je energetickou rezervou pro svalový stah. Jeho množství v organismu je přímo úměrné množství svalové hmoty. Kromě endogenní syntézy se kreatinin dostává do organismu také potravou. Vylučován je převážně ledvinami, do moči přechází glomerulární filtrací a tubulární sekrecí, zpět do krve se nevstřebává. Denní exkrece kreatininu je pro danou osobu konstantní, závisí hlavně na množství svalové hmoty, dietě a funkci ledvin.

Referenční meze

Viz též:
Kreatinin
Tekutina sondy/den
Absorpční spektrofotometrie
Látkový tokKreatinin (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Moč (náhodný vzorek)
Komponenta: Kreatinin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 16688
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 2 - 17 - 35
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Systém U(RND) ("random urine") je založen pro vyšetření analytů v moči, u které se s jistotou ví, že nebude mít specifikován objem a čas sběru. U běžně užívaného stávajícího systému "U" platí, že může nebo nemusí mít údaj o objemu a času sběru připojen. Systém U(RND) je vytvořen pro laboratoře, kreré pracují s tzv. "náhodným" nebo "okamžitým" vzorkem moči. Jedná se také o praxi, která se (sice ne zcela logicky, ale přece jen) používá v některých zdravotnických zařízeních: pacient sbírá moč za specifikovaný časový interval a poslední mikce pro sběr se rozdělí tak, že je "náhodný" (obvykle ranní) vzorek použit pro vyšetření bez údaje o sběru moče a zbytek mikce se přidá k celkovému objemu moče (objem vzorku pro "náhodnou" moč se přitom v celkovém sběru zanedbává). Toto řešení tak umožňuje tyto vzorky moče jasně oddělit a mohou přitom mít stejný čas získání.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kreatinin je cyklická dusíkatá organická látka. Vzniká ve svalech jako konečný produkt degradace kreatinfosfátu, který je energetickou rezervou pro svalový stah. Jeho množství v organismu je přímo úměrné množství svalové hmoty. Kromě endogenní syntézy se kreatinin dostává do organismu také potravou. Vylučován je převážně ledvinami, do moči přechází glomerulární filtrací a tubulární sekrecí, zpět do krve se nevstřebává. Denní exkrece kreatininu je pro danou osobu konstantní, závisí hlavně na množství svalové hmoty, dietě a funkci ledvin.

Referenční meze

Viz též:
Kreatinin
Moč (náhodný vzorek)
*
Látková koncentraceKreatinin (Moč (náhodný vzorek); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Moč (náhodný vzorek)
Komponenta: Kreatinin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 16689
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 2 - 17 - 35
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Systém U(RND) ("random urine") je založen pro vyšetření analytů v moči, u které se s jistotou ví, že nebude mít specifikován objem a čas sběru. U běžně užívaného stávajícího systému "U" platí, že může nebo nemusí mít údaj o objemu a času sběru připojen. Systém U(RND) je vytvořen pro laboratoře, kreré pracují s tzv. "náhodným" nebo "okamžitým" vzorkem moči. Jedná se také o praxi, která se (sice ne zcela logicky, ale přece jen) používá v některých zdravotnických zařízeních: pacient sbírá moč za specifikovaný časový interval a poslední mikce pro sběr se rozdělí tak, že je "náhodný" (obvykle ranní) vzorek použit pro vyšetření bez údaje o sběru moče a zbytek mikce se přidá k celkovému objemu moče (objem vzorku pro "náhodnou" moč se přitom v celkovém sběru zanedbává). Toto řešení tak umožňuje tyto vzorky moče jasně oddělit a mohou přitom mít stejný čas získání.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kreatinin je cyklická dusíkatá organická látka. Vzniká ve svalech jako konečný produkt degradace kreatinfosfátu, který je energetickou rezervou pro svalový stah. Jeho množství v organismu je přímo úměrné množství svalové hmoty. Kromě endogenní syntézy se kreatinin dostává do organismu také potravou. Vylučován je převážně ledvinami, do moči přechází glomerulární filtrací a tubulární sekrecí, zpět do krve se nevstřebává. Denní exkrece kreatininu je pro danou osobu konstantní, závisí hlavně na množství svalové hmoty, dietě a funkci ledvin.

Referenční meze

Viz též:
Kreatinin
Moč (náhodný vzorek)
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceKreatinin (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Kreatinin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 05209
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 30 - 2000 - 20000
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Pravděpodobnější jsou tekutiny jiné než moč, proto jako jednotka zvolen umol/l. H a MH jsou pro situace odběru z prostorů s tekutinami o složení blízkém složení moče.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kreatinin je cyklická dusíkatá organická látka. Vzniká ve svalech jako konečný produkt degradace kreatinfosfátu, který je energetickou rezervou pro svalový stah. Jeho množství v organismu je přímo úměrné množství svalové hmoty. Kromě endogenní syntézy se kreatinin dostává do organismu také potravou. Vylučován je převážně ledvinami, do moči přechází glomerulární filtrací a tubulární sekrecí, zpět do krve se nevstřebává. Denní exkrece kreatininu je pro danou osobu konstantní, závisí hlavně na množství svalové hmoty, dietě a funkci ledvin.

Referenční meze

Viz též:
Kreatinin
Nespecifikovaná tekutina
*
Látková koncentraceKreatinin (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Kreatinin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 05210
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 30 - 2000 - 20000
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Pravděpodobnější jsou tekutiny jiné než moč, proto jako jednotka zvolen umol/l. H a MH jsou pro situace odběru z prostorů s tekutinami o složení blízkém složení moče.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kreatinin je cyklická dusíkatá organická látka. Vzniká ve svalech jako konečný produkt degradace kreatinfosfátu, který je energetickou rezervou pro svalový stah. Jeho množství v organismu je přímo úměrné množství svalové hmoty. Kromě endogenní syntézy se kreatinin dostává do organismu také potravou. Vylučován je převážně ledvinami, do moči přechází glomerulární filtrací a tubulární sekrecí, zpět do krve se nevstřebává. Denní exkrece kreatininu je pro danou osobu konstantní, závisí hlavně na množství svalové hmoty, dietě a funkci ledvin.

Referenční meze

Viz též:
Kreatinin
Nespecifikovaná tekutina
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceKreatinin (Nespecif. tekutina(Drén); látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: Kreatinin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 05211
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 30 - 2000 - 20000
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Pravděpodobnější jsou tekutiny jiné než moč, proto jako jednotka zvolen umol/l. H a MH jsou pro situace drénování prostorů s tekutinami o složení blízkém složení moče.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kreatinin je cyklická dusíkatá organická látka. Vzniká ve svalech jako konečný produkt degradace kreatinfosfátu, který je energetickou rezervou pro svalový stah. Jeho množství v organismu je přímo úměrné množství svalové hmoty. Kromě endogenní syntézy se kreatinin dostává do organismu také potravou. Vylučován je převážně ledvinami, do moči přechází glomerulární filtrací a tubulární sekrecí, zpět do krve se nevstřebává. Denní exkrece kreatininu je pro danou osobu konstantní, závisí hlavně na množství svalové hmoty, dietě a funkci ledvin.

Referenční meze

Viz též:
Kreatinin
Nespecif. tekutina(Drén)
*
Látková koncentraceKreatinin (Nespecif. tekutina(Drén); látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: Kreatinin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 05212
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 30 - 2000 - 20000
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Pravděpodobnější jsou tekutiny jiné než moč, proto jako jednotka zvolen umol/l. H a MH jsou pro situace drénování prostorů s tekutinami o složení blízkém složení moče.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kreatinin je cyklická dusíkatá organická látka. Vzniká ve svalech jako konečný produkt degradace kreatinfosfátu, který je energetickou rezervou pro svalový stah. Jeho množství v organismu je přímo úměrné množství svalové hmoty. Kromě endogenní syntézy se kreatinin dostává do organismu také potravou. Vylučován je převážně ledvinami, do moči přechází glomerulární filtrací a tubulární sekrecí, zpět do krve se nevstřebává. Denní exkrece kreatininu je pro danou osobu konstantní, závisí hlavně na množství svalové hmoty, dietě a funkci ledvin.

Referenční meze

Viz též:
Kreatinin
Nespecif. tekutina(Drén)
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceKreatinin (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Kreatinin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 04985
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 30 - 2000 - 20000
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Pravděpodobnější jsou tekutiny jiné než moč, proto jako jednotka zvolen umol/l. H a MH jsou pro situace punktování prostorů s tekutinami o složení blízkém složení moče.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:Text abstraktu ke komponentě
Kreatinin je cyklická dusíkatá organická látka. Vzniká ve svalech jako konečný produkt degradace kreatinfosfátu, který je energetickou rezervou pro svalový stah. Jeho množství v organismu je přímo úměrné množství svalové hmoty. Kromě endogenní syntézy se kreatinin dostává do organismu také potravou. Vylučován je převážně ledvinami, do moči přechází glomerulární filtrací a tubulární sekrecí, zpět do krve se nevstřebává. Denní exkrece kreatininu je pro danou osobu konstantní, závisí hlavně na množství svalové hmoty, dietě a funkci ledvin.

Referenční meze

Viz též:
Kreatinin
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Látková koncentraceKreatinin (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Kreatinin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 04986
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 30 - 2000 - 20000
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Pravděpodobnější jsou tekutiny jiné než moč, proto jako jednotka zvolen umol/l. H a MH jsou pro situace punktování prostorů s tekutinami o složení blízkém složení moče.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kreatinin je cyklická dusíkatá organická látka. Vzniká ve svalech jako konečný produkt degradace kreatinfosfátu, který je energetickou rezervou pro svalový stah. Jeho množství v organismu je přímo úměrné množství svalové hmoty. Kromě endogenní syntézy se kreatinin dostává do organismu také potravou. Vylučován je převážně ledvinami, do moči přechází glomerulární filtrací a tubulární sekrecí, zpět do krve se nevstřebává. Denní exkrece kreatininu je pro danou osobu konstantní, závisí hlavně na množství svalové hmoty, dietě a funkci ledvin.

Referenční meze

Viz též:
Kreatinin
Nespecif. tekutina(Punkce)
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceKreatinin (Nespecif. tekutina(Sonda); látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Sonda)
Komponenta: Kreatinin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 14000
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 30 - 2000 - 20000
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Pravděpodobnější jsou tekutiny jiné než moč, proto jako jednotka zvolen umol/l. H a MH jsou pro situace drénování prostorů s tekutinami o složení blízkém složení moče.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kreatinin je cyklická dusíkatá organická látka. Vzniká ve svalech jako konečný produkt degradace kreatinfosfátu, který je energetickou rezervou pro svalový stah. Jeho množství v organismu je přímo úměrné množství svalové hmoty. Kromě endogenní syntézy se kreatinin dostává do organismu také potravou. Vylučován je převážně ledvinami, do moči přechází glomerulární filtrací a tubulární sekrecí, zpět do krve se nevstřebává. Denní exkrece kreatininu je pro danou osobu konstantní, závisí hlavně na množství svalové hmoty, dietě a funkci ledvin.

Referenční meze

Viz též:
Kreatinin
Nespecif. tekutina(Sonda)
*
Látková koncentraceKreatinin (Nespecif. tekutina(Sonda); látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Nespecif. tekutina(Sonda)
Komponenta: Kreatinin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 14001
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 30 - 2000 - 20000
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Pravděpodobnější jsou tekutiny jiné než moč, proto jako jednotka zvolen umol/l. H a MH jsou pro situace drénování prostorů s tekutinami o složení blízkém složení moče.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kreatinin je cyklická dusíkatá organická látka. Vzniká ve svalech jako konečný produkt degradace kreatinfosfátu, který je energetickou rezervou pro svalový stah. Jeho množství v organismu je přímo úměrné množství svalové hmoty. Kromě endogenní syntézy se kreatinin dostává do organismu také potravou. Vylučován je převážně ledvinami, do moči přechází glomerulární filtrací a tubulární sekrecí, zpět do krve se nevstřebává. Denní exkrece kreatininu je pro danou osobu konstantní, závisí hlavně na množství svalové hmoty, dietě a funkci ledvin.

Referenční meze

Viz též:
Kreatinin
Nespecif. tekutina(Sonda)
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace