Ceruloplazmin

CeruloplazminS_Ceruloplazmin

Ceruloplazmin (S; hmot. konc. [g/l] *)
Ceruloplazmin (S; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)
Ceruloplazmin (S; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)
Ceruloplazmin (S; hmot. konc. [g/l] Radiální imunodifuze)

P_Ceruloplazmin

Ceruloplazmin (P; hmot. konc. [g/l] *)
Ceruloplazmin (P; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)
Ceruloplazmin (P; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)
Ceruloplazmin (P; hmot. konc. [g/l] Radiální imunodifuze)


Ceruloplazmin (S; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: S
Komponenta: Ceruloplazmin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 01491
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 1,50 - 9,99
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:Text abstraktu ke komponentě
Ceruloplazmin je protein o molekulové hmotnosti 150 kDa, schopný vázat měď. Snížení koncentrace se objevuje u chorob jater, zejména u Wilsonovy choroby.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 3M 0,00 0,02 0,04 0,08 0,30 0,60 0,90 9,99 g/l
3M 99R+ 0,00 0,10 0,17 0,22 0,60 1,20 1,80 9,99 g/l

Viz též:
S_Ceruloplazmin
Ceruloplazmin
S
*
Hmotnostní koncentraceCeruloplazmin (S; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: S
Komponenta: Ceruloplazmin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 01492
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 1,50 - 9,99
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Ceruloplazmin je protein o molekulové hmotnosti 150 kDa, schopný vázat měď. Snížení koncentrace se objevuje u chorob jater, zejména u Wilsonovy choroby.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 3M 0,00 0,02 0,04 0,08 0,30 0,60 0,90 9,99 g/l
3M 99R+ 0,00 0,10 0,17 0,22 0,60 1,20 1,80 9,99 g/l

Viz též:
S_Ceruloplazmin
Ceruloplazmin
S
Hmotnostní koncentraceCeruloplazmin (S; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)

Systém: S
Komponenta: Ceruloplazmin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 01493
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 1,50 - 9,99
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Ceruloplazmin je protein o molekulové hmotnosti 150 kDa, schopný vázat měď. Snížení koncentrace se objevuje u chorob jater, zejména u Wilsonovy choroby.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 3M 0,00 0,02 0,04 0,08 0,30 0,60 0,90 9,99 g/l
3M 99R+ 0,00 0,10 0,17 0,22 0,60 1,20 1,80 9,99 g/l

Viz též:
S_Ceruloplazmin
Ceruloplazmin
S
Nefelometrie
Hmotnostní koncentraceCeruloplazmin (S; hmot. konc. [g/l] Radiální imunodifuze)

Systém: S
Komponenta: Ceruloplazmin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Radiální imunodifuze
Klíč: 01494
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 1,50 - 9,99
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Ceruloplazmin je protein o molekulové hmotnosti 150 kDa, schopný vázat měď. Snížení koncentrace se objevuje u chorob jater, zejména u Wilsonovy choroby.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 3M 0,00 0,02 0,04 0,08 0,30 0,60 0,90 9,99 g/l
3M 99R+ 0,00 0,10 0,17 0,22 0,60 1,20 1,80 9,99 g/l

Viz též:
S_Ceruloplazmin
Ceruloplazmin
S
Radiální imunodifuze
Hmotnostní koncentraceCeruloplazmin (P; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: P
Komponenta: Ceruloplazmin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 01487
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 1,50 - 9,99
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Ceruloplazmin je protein o molekulové hmotnosti 150 kDa, schopný vázat měď. Snížení koncentrace se objevuje u chorob jater, zejména u Wilsonovy choroby.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 3M 0,00 0,02 0,04 0,08 0,30 0,60 0,90 9,99 g/l
3M 99R+ 0,00 0,10 0,17 0,22 0,60 1,20 1,80 9,99 g/l

Viz též:
Ceruloplazmin
P
*
Hmotnostní koncentraceCeruloplazmin (P; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: P
Komponenta: Ceruloplazmin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 01488
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 1,50 - 9,99
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Ceruloplazmin je protein o molekulové hmotnosti 150 kDa, schopný vázat měď. Snížení koncentrace se objevuje u chorob jater, zejména u Wilsonovy choroby.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 3M 0,00 0,02 0,04 0,08 0,30 0,60 0,90 9,99 g/l
3M 99R+ 0,00 0,10 0,17 0,22 0,60 1,20 1,80 9,99 g/l

Viz též:
Ceruloplazmin
P
Hmotnostní koncentraceCeruloplazmin (P; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)

Systém: P
Komponenta: Ceruloplazmin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 01489
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 1,50 - 9,99
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Ceruloplazmin je protein o molekulové hmotnosti 150 kDa, schopný vázat měď. Snížení koncentrace se objevuje u chorob jater, zejména u Wilsonovy choroby.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 3M 0,00 0,02 0,04 0,08 0,30 0,60 0,90 9,99 g/l
3M 99R+ 0,00 0,10 0,17 0,22 0,60 1,20 1,80 9,99 g/l

Viz též:
Ceruloplazmin
P
Nefelometrie
Hmotnostní koncentraceCeruloplazmin (P; hmot. konc. [g/l] Radiální imunodifuze)

Systém: P
Komponenta: Ceruloplazmin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Radiální imunodifuze
Klíč: 01490
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 1,50 - 9,99
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Ceruloplazmin je protein o molekulové hmotnosti 150 kDa, schopný vázat měď. Snížení koncentrace se objevuje u chorob jater, zejména u Wilsonovy choroby.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 3M 0,00 0,02 0,04 0,08 0,30 0,60 0,90 9,99 g/l
3M 99R+ 0,00 0,10 0,17 0,22 0,60 1,20 1,80 9,99 g/l

Viz též:
Ceruloplazmin
P
Radiální imunodifuze
Hmotnostní koncentrace