Spojovací peptid proinsulinu

C-peptidS_C-peptid

C-peptid (S; látková konc. [pmol/l] *)
C-peptid (S; látková konc. [pmol/l] EIA)
C-peptid (S; látková konc. [pmol/l] FEIA)
C-peptid (S; látková konc. [pmol/l] FIA)
C-peptid (S; látková konc. [pmol/l] ILMA)
C-peptid (S; látková konc. [pmol/l] IRMA)
C-peptid (S; látková konc. [pmol/l] LEIA)
C-peptid (S; látková konc. [pmol/l] LIA)
C-peptid (S; látková konc. [pmol/l] RIA)

P_C-peptid

C-peptid (P; látková konc. [pmol/l] *)
C-peptid (P; látková konc. [pmol/l] EIA)
C-peptid (P; látková konc. [pmol/l] FEIA)
C-peptid (P; látková konc. [pmol/l] FIA)
C-peptid (P; látková konc. [pmol/l] ILMA)
C-peptid (P; látková konc. [pmol/l] IRMA)
C-peptid (P; látková konc. [pmol/l] LEIA)
C-peptid (P; látková konc. [pmol/l] LIA)
C-peptid (P; látková konc. [pmol/l] RIA)

U_C-peptid

C-peptid (U; látková konc. [pmol/l] *)
C-peptid (U; látková konc. [pmol/l] ILMA)
C-peptid (U; látková konc. [pmol/l] IRMA)
C-peptid (U; látková konc. [pmol/l] LEIA)

DU_C-peptid

C-peptid (dU; látkový tok [nmol/d] *)
C-peptid (dU; látkový tok [nmol/d] ILMA)
C-peptid (dU; látkový tok [nmol/d] LEIA)


C-peptid (S; látková konc. [pmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Spojovací peptid proinsulinu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: *
Klíč: 01485
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 5000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodné je vyšetření po zátěži.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 8°C.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Při delším skladování je nutno vyvarovat se opakovaného rozmrazování. Stanovení vadí hemolýza.Text abstraktu ke komponentě
C-peptid je jednoduchý polypeptid, tvořený řetězcem 31 aminokyselinových zbytků s molekulární hmotností 3025. Využívá je jako ukazatel skutečné syntézy inzulinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1 150 300 1320 2000 10000 pmol/l

Viz též:
C-peptid
S
*
Látková koncentraceC-peptid (S; látková konc. [pmol/l] EIA)

Systém: S
Komponenta: Spojovací peptid proinsulinu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: EIA
Klíč: 07244
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 5000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodné je vyšetření po zátěži.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 8°C.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Při delším skladování je nutno vyvarovat se opakovaného rozmrazování. Stanovení vadí hemolýza.Text abstraktu ke komponentě
C-peptid je jednoduchý polypeptid, tvořený řetězcem 31 aminokyselinových zbytků s molekulární hmotností 3025. Využívá je jako ukazatel skutečné syntézy inzulinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1 150 300 1320 2000 10000 pmol/l

Viz též:
C-peptid
S
EIA
Látková koncentraceC-peptid (S; látková konc. [pmol/l] FEIA)

Systém: S
Komponenta: Spojovací peptid proinsulinu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: FEIA
Klíč: 07245
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 5000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodné je vyšetření po zátěži.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 8°C.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Při delším skladování je nutno vyvarovat se opakovaného rozmrazování. Stanovení vadí hemolýza.Text abstraktu ke komponentě
C-peptid je jednoduchý polypeptid, tvořený řetězcem 31 aminokyselinových zbytků s molekulární hmotností 3025. Využívá je jako ukazatel skutečné syntézy inzulinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1 150 300 1320 2000 10000 pmol/l

Viz též:
C-peptid
S
Látková koncentraceC-peptid (S; látková konc. [pmol/l] FIA)

Systém: S
Komponenta: Spojovací peptid proinsulinu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: FIA
Klíč: 07246
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 5000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodné je vyšetření po zátěži.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 8°C.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Při delším skladování je nutno vyvarovat se opakovaného rozmrazování. Stanovení vadí hemolýza.Text abstraktu ke komponentě
C-peptid je jednoduchý polypeptid, tvořený řetězcem 31 aminokyselinových zbytků s molekulární hmotností 3025. Využívá je jako ukazatel skutečné syntézy inzulinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1 150 300 1320 2000 10000 pmol/l

Viz též:
C-peptid
S
FIA
Látková koncentraceC-peptid (S; látková konc. [pmol/l] ILMA)

Systém: S
Komponenta: Spojovací peptid proinsulinu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: ILMA
Klíč: 13992
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 5000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodné je vyšetření po zátěži.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 8°C.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Při delším skladování je nutno vyvarovat se opakovaného rozmrazování. Stanovení vadí hemolýza.Text abstraktu ke komponentě
C-peptid je jednoduchý polypeptid, tvořený řetězcem 31 aminokyselinových zbytků s molekulární hmotností 3025. Využívá je jako ukazatel skutečné syntézy inzulinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1 150 300 1320 2000 10000 pmol/l

Viz též:
C-peptid
S
ILMA
Látková koncentraceC-peptid (S; látková konc. [pmol/l] IRMA)

Systém: S
Komponenta: Spojovací peptid proinsulinu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: IRMA
Klíč: 03702
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 5000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodné je vyšetření po zátěži.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 8°C.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Při delším skladování je nutno vyvarovat se opakovaného rozmrazování. Stanovení vadí hemolýza.Text abstraktu ke komponentě
C-peptid je jednoduchý polypeptid, tvořený řetězcem 31 aminokyselinových zbytků s molekulární hmotností 3025. Využívá je jako ukazatel skutečné syntézy inzulinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1 150 300 1320 2000 10000 pmol/l

Viz též:
C-peptid
S
IRMA
Látková koncentraceC-peptid (S; látková konc. [pmol/l] LEIA)

Systém: S
Komponenta: Spojovací peptid proinsulinu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: LEIA
Klíč: 07247
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 5000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodné je vyšetření po zátěži.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 8°C.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Při delším skladování je nutno vyvarovat se opakovaného rozmrazování. Stanovení vadí hemolýza.Text abstraktu ke komponentě
C-peptid je jednoduchý polypeptid, tvořený řetězcem 31 aminokyselinových zbytků s molekulární hmotností 3025. Využívá je jako ukazatel skutečné syntézy inzulinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1 150 300 1320 2000 10000 pmol/l

Viz též:
C-peptid
S
Látková koncentraceC-peptid (S; látková konc. [pmol/l] LIA)

Systém: S
Komponenta: Spojovací peptid proinsulinu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: LIA
Klíč: 05206
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 5000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodné je vyšetření po zátěži.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 8°C.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Při delším skladování je nutno vyvarovat se opakovaného rozmrazování. Stanovení vadí hemolýza.Text abstraktu ke komponentě
C-peptid je jednoduchý polypeptid, tvořený řetězcem 31 aminokyselinových zbytků s molekulární hmotností 3025. Využívá je jako ukazatel skutečné syntézy inzulinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1 150 300 1320 2000 10000 pmol/l

Viz též:
C-peptid
S
LIA
Látková koncentraceC-peptid (S; látková konc. [pmol/l] RIA)

Systém: S
Komponenta: Spojovací peptid proinsulinu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: RIA
Klíč: 01486
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 5000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodné je vyšetření po zátěži.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 8°C.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Při delším skladování je nutno vyvarovat se opakovaného rozmrazování. Stanovení vadí hemolýza.Text abstraktu ke komponentě
C-peptid je jednoduchý polypeptid, tvořený řetězcem 31 aminokyselinových zbytků s molekulární hmotností 3025. Využívá je jako ukazatel skutečné syntézy inzulinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1 150 300 1320 2000 10000 pmol/l

Viz též:
C-peptid
S
RIA
Látková koncentraceC-peptid (P; látková konc. [pmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Spojovací peptid proinsulinu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: *
Klíč: 01483
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 5000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Pro odběr použít jako aditiva EDTA nebo citrátový pufrText abstraktu ke komponentě
C-peptid je jednoduchý polypeptid, tvořený řetězcem 31 aminokyselinových zbytků s molekulární hmotností 3025. Využívá je jako ukazatel skutečné syntézy inzulinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1 150 300 1320 2000 10000 pmol/l

Viz též:
P_C-peptid
C-peptid
P
*
Látková koncentraceC-peptid (P; látková konc. [pmol/l] EIA)

Systém: P
Komponenta: Spojovací peptid proinsulinu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: EIA
Klíč: 07240
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 5000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Pro odběr použít jako aditiva EDTA nebo citrátový pufrText abstraktu ke komponentě
C-peptid je jednoduchý polypeptid, tvořený řetězcem 31 aminokyselinových zbytků s molekulární hmotností 3025. Využívá je jako ukazatel skutečné syntézy inzulinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1 150 300 1320 2000 10000 pmol/l

Viz též:
P_C-peptid
C-peptid
P
EIA
Látková koncentraceC-peptid (P; látková konc. [pmol/l] FEIA)

Systém: P
Komponenta: Spojovací peptid proinsulinu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: FEIA
Klíč: 07241
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 5000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Pro odběr použít jako aditiva EDTA nebo citrátový pufrText abstraktu ke komponentě
C-peptid je jednoduchý polypeptid, tvořený řetězcem 31 aminokyselinových zbytků s molekulární hmotností 3025. Využívá je jako ukazatel skutečné syntézy inzulinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1 150 300 1320 2000 10000 pmol/l

Viz též:
P_C-peptid
C-peptid
P
Látková koncentraceC-peptid (P; látková konc. [pmol/l] FIA)

Systém: P
Komponenta: Spojovací peptid proinsulinu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: FIA
Klíč: 07242
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 5000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Pro odběr použít jako aditiva EDTA nebo citrátový pufrText abstraktu ke komponentě
C-peptid je jednoduchý polypeptid, tvořený řetězcem 31 aminokyselinových zbytků s molekulární hmotností 3025. Využívá je jako ukazatel skutečné syntézy inzulinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1 150 300 1320 2000 10000 pmol/l

Viz též:
P_C-peptid
C-peptid
P
FIA
Látková koncentraceC-peptid (P; látková konc. [pmol/l] ILMA)

Systém: P
Komponenta: Spojovací peptid proinsulinu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: ILMA
Klíč: 13991
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 5000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Pro odběr použít jako aditiva EDTA nebo citrátový pufrText abstraktu ke komponentě
C-peptid je jednoduchý polypeptid, tvořený řetězcem 31 aminokyselinových zbytků s molekulární hmotností 3025. Využívá je jako ukazatel skutečné syntézy inzulinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1 150 300 1320 2000 10000 pmol/l

Viz též:
P_C-peptid
C-peptid
P
ILMA
Látková koncentraceC-peptid (P; látková konc. [pmol/l] IRMA)

Systém: P
Komponenta: Spojovací peptid proinsulinu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: IRMA
Klíč: 03701
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 5000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Pro odběr použít jako aditiva EDTA nebo citrátový pufrText abstraktu ke komponentě
C-peptid je jednoduchý polypeptid, tvořený řetězcem 31 aminokyselinových zbytků s molekulární hmotností 3025. Využívá je jako ukazatel skutečné syntézy inzulinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1 150 300 1320 2000 10000 pmol/l

Viz též:
P_C-peptid
C-peptid
P
IRMA
Látková koncentraceC-peptid (P; látková konc. [pmol/l] LEIA)

Systém: P
Komponenta: Spojovací peptid proinsulinu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: LEIA
Klíč: 07243
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 5000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Pro odběr použít jako aditiva EDTA nebo citrátový pufrText abstraktu ke komponentě
C-peptid je jednoduchý polypeptid, tvořený řetězcem 31 aminokyselinových zbytků s molekulární hmotností 3025. Využívá je jako ukazatel skutečné syntézy inzulinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1 150 300 1320 2000 10000 pmol/l

Viz též:
P_C-peptid
C-peptid
P
Látková koncentraceC-peptid (P; látková konc. [pmol/l] LIA)

Systém: P
Komponenta: Spojovací peptid proinsulinu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: LIA
Klíč: 05205
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 5000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Pro odběr použít jako aditiva EDTA nebo citrátový pufrText abstraktu ke komponentě
C-peptid je jednoduchý polypeptid, tvořený řetězcem 31 aminokyselinových zbytků s molekulární hmotností 3025. Využívá je jako ukazatel skutečné syntézy inzulinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1 150 300 1320 2000 10000 pmol/l

Viz též:
P_C-peptid
C-peptid
P
LIA
Látková koncentraceC-peptid (P; látková konc. [pmol/l] RIA)

Systém: P
Komponenta: Spojovací peptid proinsulinu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: RIA
Klíč: 01484
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 5000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Pro odběr použít jako aditiva EDTA nebo citrátový pufrText abstraktu ke komponentě
C-peptid je jednoduchý polypeptid, tvořený řetězcem 31 aminokyselinových zbytků s molekulární hmotností 3025. Využívá je jako ukazatel skutečné syntézy inzulinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1 150 300 1320 2000 10000 pmol/l

Viz též:
P_C-peptid
C-peptid
P
RIA
Látková koncentraceC-peptid (U; látková konc. [pmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Spojovací peptid proinsulinu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: *
Klíč: 03703
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 10000 - 50000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj)Text abstraktu ke komponentě
C-peptid je jednoduchý polypeptid, tvořený řetězcem 31 aminokyselinových zbytků s molekulární hmotností 3025. Využívá je jako ukazatel skutečné syntézy inzulinu.

Referenční meze

Viz též:
C-peptid
U
*
Látková koncentraceC-peptid (U; látková konc. [pmol/l] ILMA)

Systém: U
Komponenta: Spojovací peptid proinsulinu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: ILMA
Klíč: 13993
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 10000 - 50000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj)Text abstraktu ke komponentě
C-peptid je jednoduchý polypeptid, tvořený řetězcem 31 aminokyselinových zbytků s molekulární hmotností 3025. Využívá je jako ukazatel skutečné syntézy inzulinu.

Referenční meze

Viz též:
C-peptid
U
ILMA
Látková koncentraceC-peptid (U; látková konc. [pmol/l] IRMA)

Systém: U
Komponenta: Spojovací peptid proinsulinu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: IRMA
Klíč: 03704
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 10000 - 50000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj)Text abstraktu ke komponentě
C-peptid je jednoduchý polypeptid, tvořený řetězcem 31 aminokyselinových zbytků s molekulární hmotností 3025. Využívá je jako ukazatel skutečné syntézy inzulinu.

Referenční meze

Viz též:
C-peptid
U
IRMA
Látková koncentraceC-peptid (U; látková konc. [pmol/l] LEIA)

Systém: U
Komponenta: Spojovací peptid proinsulinu
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: LEIA
Klíč: 11544
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 10000 - 50000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj)Text abstraktu ke komponentě
C-peptid je jednoduchý polypeptid, tvořený řetězcem 31 aminokyselinových zbytků s molekulární hmotností 3025. Využívá je jako ukazatel skutečné syntézy inzulinu.

Referenční meze

Viz též:
C-peptid
U
Látková koncentraceC-peptid (dU; látkový tok [nmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Spojovací peptid proinsulinu
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: nmol/d
Procedura: *
Klíč: 12135
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 10000 - 50000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj)
Pokyny k odběru vzorku:
Zaslat vzorek moče z 24-hodinového sběru. Uvést celkový objem.Text abstraktu ke komponentě
C-peptid je jednoduchý polypeptid, tvořený řetězcem 31 aminokyselinových zbytků s molekulární hmotností 3025. Využívá je jako ukazatel skutečné syntézy inzulinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0,66 0,86 nmol/d

Viz též:
C-peptid
dU
*
Látkový tokC-peptid (dU; látkový tok [nmol/d] ILMA)

Systém: dU
Komponenta: Spojovací peptid proinsulinu
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: nmol/d
Procedura: ILMA
Klíč: 13990
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 10000 - 50000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj)
Pokyny k odběru vzorku:
Zaslat vzorek moče z 24-hodinového sběru. Uvést celkový objem.Text abstraktu ke komponentě
C-peptid je jednoduchý polypeptid, tvořený řetězcem 31 aminokyselinových zbytků s molekulární hmotností 3025. Využívá je jako ukazatel skutečné syntézy inzulinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0,66 0,86 nmol/d

Viz též:
C-peptid
dU
ILMA
Látkový tokC-peptid (dU; látkový tok [nmol/d] LEIA)

Systém: dU
Komponenta: Spojovací peptid proinsulinu
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: nmol/d
Procedura: LEIA
Klíč: 12136
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 1 - 10 - 10000 - 50000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj)
Pokyny k odběru vzorku:
Zaslat vzorek moče z 24-hodinového sběru. Uvést celkový objem.Text abstraktu ke komponentě
C-peptid je jednoduchý polypeptid, tvořený řetězcem 31 aminokyselinových zbytků s molekulární hmotností 3025. Využívá je jako ukazatel skutečné syntézy inzulinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0,66 0,86 nmol/d

Viz též:
C-peptid
dU
Látkový tok