Glykogen - PAS reakce

Glykogen - PAS reakceBCEL(BM)_Glykogen - PAS reakce

Glykogen - PAS reakce (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] *)
Glykogen - PAS reakce (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))

LKC(B)_Glykogen - PAS reakce

Glykogen - PAS reakce (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] *)
Glykogen - PAS reakce (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))


Glykogen - PAS reakce (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] *)

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: Glykogen - PAS reakce
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 09221
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BIOP
Třída hlavní: Sacharidy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě
Glykogen (polysacharidy) slouží jako jediný zdroj energie pro metabolismus leukocytů. Je uložen převážně v cytoplazmě a tvoří asi 1/20 až 1/40 suché váhy leukocytu. K průkazu glykogenu slouží PAS reakce (Periodic Acid – Schiff), při níž dochází k oxidaci hydroxylových skupin polysacharidů pomocí kyseliny jodisté a vznikají aldehydy. Ty reagují se Schiffovým činidlem za vzniku červeného zbarvení. Normální lymfoblasty jsou PAS negativní, pozitivita je u akutní lymfoblastické leukémie, u chronické lymfatické leukémie a u erytroleukémie.

Referenční meze

Viz též:
Glykogen - PAS reakce
Krev. b.(dřeň)
*
Vlastnost (popis)Glykogen - PAS reakce (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: Glykogen - PAS reakce
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09222
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BIOP
Třída hlavní: Sacharidy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě
Glykogen (polysacharidy) slouží jako jediný zdroj energie pro metabolismus leukocytů. Je uložen převážně v cytoplazmě a tvoří asi 1/20 až 1/40 suché váhy leukocytu. K průkazu glykogenu slouží PAS reakce (Periodic Acid – Schiff), při níž dochází k oxidaci hydroxylových skupin polysacharidů pomocí kyseliny jodisté a vznikají aldehydy. Ty reagují se Schiffovým činidlem za vzniku červeného zbarvení. Normální lymfoblasty jsou PAS negativní, pozitivita je u akutní lymfoblastické leukémie, u chronické lymfatické leukémie a u erytroleukémie.

Referenční meze

Viz též:
Glykogen - PAS reakce
Krev. b.(dřeň)
Vlastnost (popis)Glykogen - PAS reakce (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] *)

Systém: Leukocyty (B)
Komponenta: Glykogen - PAS reakce
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 09223
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP
Třída hlavní: Sacharidy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo mikroskopické podložní
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 hText abstraktu ke komponentě
Glykogen (polysacharidy) slouží jako jediný zdroj energie pro metabolismus leukocytů. Je uložen převážně v cytoplazmě a tvoří asi 1/20 až 1/40 suché váhy leukocytu. K průkazu glykogenu slouží PAS reakce (Periodic Acid – Schiff), při níž dochází k oxidaci hydroxylových skupin polysacharidů pomocí kyseliny jodisté a vznikají aldehydy. Ty reagují se Schiffovým činidlem za vzniku červeného zbarvení. Normální lymfoblasty jsou PAS negativní, pozitivita je u akutní lymfoblastické leukémie, u chronické lymfatické leukémie a u erytroleukémie.

Referenční meze

Viz též:
Glykogen - PAS reakce
Leukocyty (B)
*
Vlastnost (popis)Glykogen - PAS reakce (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))

Systém: Leukocyty (B)
Komponenta: Glykogen - PAS reakce
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09224
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP
Třída hlavní: Sacharidy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo mikroskopické podložní
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 hText abstraktu ke komponentě
Glykogen (polysacharidy) slouží jako jediný zdroj energie pro metabolismus leukocytů. Je uložen převážně v cytoplazmě a tvoří asi 1/20 až 1/40 suché váhy leukocytu. K průkazu glykogenu slouží PAS reakce (Periodic Acid – Schiff), při níž dochází k oxidaci hydroxylových skupin polysacharidů pomocí kyseliny jodisté a vznikají aldehydy. Ty reagují se Schiffovým činidlem za vzniku červeného zbarvení. Normální lymfoblasty jsou PAS negativní, pozitivita je u akutní lymfoblastické leukémie, u chronické lymfatické leukémie a u erytroleukémie.

Referenční meze

Viz též:
Glykogen - PAS reakce
Leukocyty (B)
Vlastnost (popis)