Karbonylhemoglobin

KarbonylhemoglobinB_Karbonylhemoglobin

Karbonylhemoglobin (B; látková konc. [mmol/l] *)
Karbonylhemoglobin (B; látková konc. [mmol/l] Oximetrie)

HB(B)_Karbonylhemoglobin

Karbonylhemoglobin (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] *)
Karbonylhemoglobin (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] Oximetrie)


Karbonylhemoglobin (B; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: B
Komponenta: Karbonylhemoglobin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 01468
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,1 - 10
MTV: X, BP
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Dodržte poměr mezi krví a protisrážlivým činidlem (2 ml krve do nádobky s 8 ml 0.24% citrátu sodného). Pro forenzní účely posílejte na speciální toxikologické pracoviště! Lze rovněž použít K2EDTA i heparin.Text abstraktu ke komponentě
Karbonylhemoglobin (karboxyhemoglobin) patří mezi dyshemoglobiny (spolu s methemoglobinem a sulfhemoglobinem), kdy je vazebné místo pro kyslík (tj. dvojmocné železo) obsazeno oxidem uhelnatým. Hemoglobin má 200 až 240x větší afinitu pro oxid uhelnatý než pro kyslík, se stoupajícím podílem karbonylhemoglobinu v krvi klesá schopnost hemoglobinu vázat kyslík. Vzniká intoxikací, terapie založena na zvýšení podílu kyslíku rozpuštěného v plazmě. Výrazné riziko hypoxie se proto týká zejména anemických pacientů. Disociační křivka kyslíku je posunuta doleva, takže vázne uvolňování kyslíku do tkáně. Se stoupající fyzickou aktivitou stoupá vazba oxidu uhelnatého na hemoglobin. Fetální karbonylhemoglobin dosahuje koncentrací o 10 až 15 % větší než odpovídající koncentrace karbonylhemoglobinu u matky. Za normálních okolností je v krvi přítomno malé množství karbonylhemoglobinu. Část je způsobena endogenním vznikem při myolýze a hemolýze (z tohoto důvodu je při neonatální hyperbilirubinemii až 0,12, tj. 12 % karbonylhemoglobinu). U normálních kuřáků tabáku je podíl karbonylhemoglobinu na celkovém hemoglobinu v krvi 0,02 - 0,10 (tj. 2-10, výjimečně i 15 %) karbonylhemoglobinu.

Referenční meze

Viz též:
Karbonylhemoglobin
B
*
Látková koncentraceKarbonylhemoglobin (B; látková konc. [mmol/l] Oximetrie)

Systém: B
Komponenta: Karbonylhemoglobin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Oximetrie
Klíč: 01469
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,1 - 10
MTV: X, BP
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Dodržte poměr mezi krví a protisrážlivým činidlem (2 ml krve do nádobky s 8 ml 0.24% citrátu sodného). Pro forenzní účely posílejte na speciální toxikologické pracoviště! Lze rovněž použít K2EDTA i heparin.Text abstraktu ke komponentě
Karbonylhemoglobin (karboxyhemoglobin) patří mezi dyshemoglobiny (spolu s methemoglobinem a sulfhemoglobinem), kdy je vazebné místo pro kyslík (tj. dvojmocné železo) obsazeno oxidem uhelnatým. Hemoglobin má 200 až 240x větší afinitu pro oxid uhelnatý než pro kyslík, se stoupajícím podílem karbonylhemoglobinu v krvi klesá schopnost hemoglobinu vázat kyslík. Vzniká intoxikací, terapie založena na zvýšení podílu kyslíku rozpuštěného v plazmě. Výrazné riziko hypoxie se proto týká zejména anemických pacientů. Disociační křivka kyslíku je posunuta doleva, takže vázne uvolňování kyslíku do tkáně. Se stoupající fyzickou aktivitou stoupá vazba oxidu uhelnatého na hemoglobin. Fetální karbonylhemoglobin dosahuje koncentrací o 10 až 15 % větší než odpovídající koncentrace karbonylhemoglobinu u matky. Za normálních okolností je v krvi přítomno malé množství karbonylhemoglobinu. Část je způsobena endogenním vznikem při myolýze a hemolýze (z tohoto důvodu je při neonatální hyperbilirubinemii až 0,12, tj. 12 % karbonylhemoglobinu). U normálních kuřáků tabáku je podíl karbonylhemoglobinu na celkovém hemoglobinu v krvi 0,02 - 0,10 (tj. 2-10, výjimečně i 15 %) karbonylhemoglobinu.

Referenční meze

Viz též:
Karbonylhemoglobin
B
Látková koncentraceKarbonylhemoglobin (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] *)

Systém: Hemoglobin(B)
Komponenta: Karbonylhemoglobin
Druh veličiny: Látkový podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 03314
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,01 - 1
MTV: X, BP
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Dodržte poměr mezi krví a protisrážlivým činidlem (2 ml krve do nádobky s 8 ml 0.24% citrátu sodného). Pro forenzní účely posílejte na speciální toxikologické pracoviště! Lze rovněž použít K2EDTA i heparin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut po odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě
Karbonylhemoglobin (karboxyhemoglobin) patří mezi dyshemoglobiny (spolu s methemoglobinem a sulfhemoglobinem), kdy je vazebné místo pro kyslík (tj. dvojmocné železo) obsazeno oxidem uhelnatým. Hemoglobin má 200 až 240x větší afinitu pro oxid uhelnatý než pro kyslík, se stoupajícím podílem karbonylhemoglobinu v krvi klesá schopnost hemoglobinu vázat kyslík. Vzniká intoxikací, terapie založena na zvýšení podílu kyslíku rozpuštěného v plazmě. Výrazné riziko hypoxie se proto týká zejména anemických pacientů. Disociační křivka kyslíku je posunuta doleva, takže vázne uvolňování kyslíku do tkáně. Se stoupající fyzickou aktivitou stoupá vazba oxidu uhelnatého na hemoglobin. Fetální karbonylhemoglobin dosahuje koncentrací o 10 až 15 % větší než odpovídající koncentrace karbonylhemoglobinu u matky. Za normálních okolností je v krvi přítomno malé množství karbonylhemoglobinu. Část je způsobena endogenním vznikem při myolýze a hemolýze (z tohoto důvodu je při neonatální hyperbilirubinemii až 0,12, tj. 12 % karbonylhemoglobinu). U normálních kuřáků tabáku je podíl karbonylhemoglobinu na celkovém hemoglobinu v krvi 0,02 - 0,10 (tj. 2-10, výjimečně i 15 %) karbonylhemoglobinu.

Referenční meze

Viz též:
Karbonylhemoglobin
Hemoglobin(B)
*
Látkový podílKarbonylhemoglobin (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] Oximetrie)

Systém: Hemoglobin(B)
Komponenta: Karbonylhemoglobin
Druh veličiny: Látkový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Oximetrie
Klíč: 03315
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,01 - 1
MTV: X, BP
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Dodržte poměr mezi krví a protisrážlivým činidlem (2 ml krve do nádobky s 8 ml 0.24% citrátu sodného). Pro forenzní účely posílejte na speciální toxikologické pracoviště! Lze rovněž použít K2EDTA i heparin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut po odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě
Karbonylhemoglobin (karboxyhemoglobin) patří mezi dyshemoglobiny (spolu s methemoglobinem a sulfhemoglobinem), kdy je vazebné místo pro kyslík (tj. dvojmocné železo) obsazeno oxidem uhelnatým. Hemoglobin má 200 až 240x větší afinitu pro oxid uhelnatý než pro kyslík, se stoupajícím podílem karbonylhemoglobinu v krvi klesá schopnost hemoglobinu vázat kyslík. Vzniká intoxikací, terapie založena na zvýšení podílu kyslíku rozpuštěného v plazmě. Výrazné riziko hypoxie se proto týká zejména anemických pacientů. Disociační křivka kyslíku je posunuta doleva, takže vázne uvolňování kyslíku do tkáně. Se stoupající fyzickou aktivitou stoupá vazba oxidu uhelnatého na hemoglobin. Fetální karbonylhemoglobin dosahuje koncentrací o 10 až 15 % větší než odpovídající koncentrace karbonylhemoglobinu u matky. Za normálních okolností je v krvi přítomno malé množství karbonylhemoglobinu. Část je způsobena endogenním vznikem při myolýze a hemolýze (z tohoto důvodu je při neonatální hyperbilirubinemii až 0,12, tj. 12 % karbonylhemoglobinu). U normálních kuřáků tabáku je podíl karbonylhemoglobinu na celkovém hemoglobinu v krvi 0,02 - 0,10 (tj. 2-10, výjimečně i 15 %) karbonylhemoglobinu.

Referenční meze

Viz též:
Karbonylhemoglobin
Hemoglobin(B)
Látkový podíl