Kofein

KofeinS_Kofein

Kofein (S; hmot. konc. [mg/l] *)
Kofein (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

P_Kofein

Kofein (P; hmot. konc. [mg/l] *)
Kofein (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)


Kofein (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Kofein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 18624
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Dodržovat časy odběru dle pokynů pro farmakokinetické hodnocení. Transport v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ <20 mg/l

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceKofein (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Kofein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 18625
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Dodržovat časy odběru dle pokynů pro farmakokinetické hodnocení. Transport v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ <20 mg/l

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Hmotnostní koncentraceKofein (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Kofein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 18622
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ <20 mg/l

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceKofein (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Kofein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 18623
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ <20 mg/l

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Hmotnostní koncentrace