Kofein*

Kofein*S_Kofein*

Kofein* (S; látková konc. [µmol/l] *)
Kofein* (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

P_Kofein*

Kofein* (P; látková konc. [µmol/l] *)
Kofein* (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

U_Kofein*

Kofein* (U; látková konc. [µmol/l] *)
Kofein* (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)


Kofein* (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Kofein*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08567
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Dodržovat časy odběru dle pokynů pro farmakokinetické hodnocení. Transport v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceKofein* (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Kofein*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 08568
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Dodržovat časy odběru dle pokynů pro farmakokinetické hodnocení. Transport v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceKofein* (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Kofein*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08565
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceKofein* (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Kofein*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 08566
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceKofein* (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Kofein*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08569
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 2000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Upozornění: Hladina léku je stanovována jako SUBSTC i jako MASSC, hvězdička v názvu komponenty slouží k rozlišení, je uváděna (v souladu s doporučením gestora) u položek s druhem veličiny SUBSTC. Lokálně si lze vhodně upravit.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Látková koncentraceKofein* (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Kofein*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 08570
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 2000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Upozornění: Hladina léku je stanovována jako SUBSTC i jako MASSC, hvězdička v názvu komponenty slouží k rozlišení, je uváděna (v souladu s doporučením gestora) u položek s druhem veličiny SUBSTC. Lokálně si lze vhodně upravit.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace