Kokain

KokainU_Kokain

Kokain (U; látková konc. [µmol/l] *)
Kokain (U; látková konc. [µmol/l] EIA)
Kokain (U; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Kokain (U; látková konc. [µmol/l] LIA)


Kokain (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Kokain
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 04976
Gesce: toxikologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2 - 100
MTV: X, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Rozhodovací mez 0.3 mg/l = 0.989 umol/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit manipulaci se vzorkem.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 3 týden
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Látková koncentraceKokain (U; látková konc. [µmol/l] EIA)

Systém: U
Komponenta: Kokain
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: EIA
Klíč: 04977
Gesce: toxikologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2 - 100
MTV: X, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Rozhodovací mez 0.3 mg/l = 0.989 umol/l, platí pro firemní modifikaci EMIT.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit manipulaci se vzorkem.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 3 týden
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
EIA
Látková koncentraceKokain (U; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: U
Komponenta: Kokain
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 08137
Gesce: toxikologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2 - 100
MTV: X, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Rozhodovací mez 0.3 mg/l = 0.989 umol/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit manipulaci se vzorkem.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 3 týden
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
FPIA
Látková koncentraceKokain (U; látková konc. [µmol/l] LIA)

Systém: U
Komponenta: Kokain
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: LIA
Klíč: 04978
Gesce: toxikologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2 - 100
MTV: X, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Rozhodovací mez 0.3 mg/l = 0.988 umol/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit manipulaci se vzorkem.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 3 týden
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
LIA
Látková koncentrace