Esteráza nespecifická + NaF

Esteráza nespec.+NaFBCEL(BM)_Esteráza nespec.+NaF

Esteráza nespec.+NaF (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] *)
Esteráza nespec.+NaF (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))

LKC(B)_Esteráza nespec.+NaF

Esteráza nespec.+NaF (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] *)
Esteráza nespec.+NaF (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))


Esteráza nespec.+NaF (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] *)

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: Esteráza nespecifická + NaF
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 09217
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BIOP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě
Esterázy jsou lysozomální enzymy, které hydrolyzují estery nižších mastných kyselin. Jsou to velmi rozšířené enzymy přítomné v endoplazmatickém retikulu. Granulocyty, monocyty a tkáňové buňky obsahují v granulích esterázy, které se poněkud liší svou specifikou k substrátu. Dnes je popsáno 9 izoenzymů esteráz, z nichž izoenzymy 3,4,5 a 6 reprezentují tzv. nespecifické esterázy. Nespecifická esteráza odštěpí ze substrátu (alfa-naftylacetátu) alfa-naftol, který s diazoniovou solí vytvoří v místě enzymatické aktivity nerozpustnou sraženinu. Pozitivita je patrná v monocytech a histiocytech, granulocyty dávají slabou pozitivitu. Přidáme-li do reakční směsi NaF (určujeme pak izoenzym rezistentní na NaF), reakce v monocytech a histiocytech se oslabí, v granulocytech zůstane stejně intenzivní. Použijeme-li jako substrát alfa-naftylbutyrát, dojde k vystupňování pozitivity v monocytech.

Referenční meze

Viz též:
Esteráza nespec.+NaF
Krev. b.(dřeň)
*
Vlastnost (popis)Esteráza nespec.+NaF (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: Esteráza nespecifická + NaF
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09218
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BIOP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě
Esterázy jsou lysozomální enzymy, které hydrolyzují estery nižších mastných kyselin. Jsou to velmi rozšířené enzymy přítomné v endoplazmatickém retikulu. Granulocyty, monocyty a tkáňové buňky obsahují v granulích esterázy, které se poněkud liší svou specifikou k substrátu. Dnes je popsáno 9 izoenzymů esteráz, z nichž izoenzymy 3,4,5 a 6 reprezentují tzv. nespecifické esterázy. Nespecifická esteráza odštěpí ze substrátu (alfa-naftylacetátu) alfa-naftol, který s diazoniovou solí vytvoří v místě enzymatické aktivity nerozpustnou sraženinu. Pozitivita je patrná v monocytech a histiocytech, granulocyty dávají slabou pozitivitu. Přidáme-li do reakční směsi NaF (určujeme pak izoenzym rezistentní na NaF), reakce v monocytech a histiocytech se oslabí, v granulocytech zůstane stejně intenzivní. Použijeme-li jako substrát alfa-naftylbutyrát, dojde k vystupňování pozitivity v monocytech.

Referenční meze

Viz též:
Esteráza nespec.+NaF
Krev. b.(dřeň)
Vlastnost (popis)Esteráza nespec.+NaF (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] *)

Systém: Leukocyty (B)
Komponenta: Esteráza nespecifická + NaF
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 09219
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo mikroskopické podložní
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 hText abstraktu ke komponentě
Esterázy jsou lysozomální enzymy, které hydrolyzují estery nižších mastných kyselin. Jsou to velmi rozšířené enzymy přítomné v endoplazmatickém retikulu. Granulocyty, monocyty a tkáňové buňky obsahují v granulích esterázy, které se poněkud liší svou specifikou k substrátu. Dnes je popsáno 9 izoenzymů esteráz, z nichž izoenzymy 3,4,5 a 6 reprezentují tzv. nespecifické esterázy. Nespecifická esteráza odštěpí ze substrátu (alfa-naftylacetátu) alfa-naftol, který s diazoniovou solí vytvoří v místě enzymatické aktivity nerozpustnou sraženinu. Pozitivita je patrná v monocytech a histiocytech, granulocyty dávají slabou pozitivitu. Přidáme-li do reakční směsi NaF (určujeme pak izoenzym rezistentní na NaF), reakce v monocytech a histiocytech se oslabí, v granulocytech zůstane stejně intenzivní. Použijeme-li jako substrát alfa-naftylbutyrát, dojde k vystupňování pozitivity v monocytech.

Referenční meze

Viz též:
Esteráza nespec.+NaF
Leukocyty (B)
*
Vlastnost (popis)Esteráza nespec.+NaF (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))

Systém: Leukocyty (B)
Komponenta: Esteráza nespecifická + NaF
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09220
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo mikroskopické podložní
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 hText abstraktu ke komponentě
Esterázy jsou lysozomální enzymy, které hydrolyzují estery nižších mastných kyselin. Jsou to velmi rozšířené enzymy přítomné v endoplazmatickém retikulu. Granulocyty, monocyty a tkáňové buňky obsahují v granulích esterázy, které se poněkud liší svou specifikou k substrátu. Dnes je popsáno 9 izoenzymů esteráz, z nichž izoenzymy 3,4,5 a 6 reprezentují tzv. nespecifické esterázy. Nespecifická esteráza odštěpí ze substrátu (alfa-naftylacetátu) alfa-naftol, který s diazoniovou solí vytvoří v místě enzymatické aktivity nerozpustnou sraženinu. Pozitivita je patrná v monocytech a histiocytech, granulocyty dávají slabou pozitivitu. Přidáme-li do reakční směsi NaF (určujeme pak izoenzym rezistentní na NaF), reakce v monocytech a histiocytech se oslabí, v granulocytech zůstane stejně intenzivní. Použijeme-li jako substrát alfa-naftylbutyrát, dojde k vystupňování pozitivity v monocytech.

Referenční meze

Viz též:
Esteráza nespec.+NaF
Leukocyty (B)
Vlastnost (popis)