Clearance sodného kationtu

Clear. NaPT(KIDN)_Clear. Na

Clear. Na (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] Vzorec 1)


Clear. Na (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] Vzorec 1)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Clearance sodného kationtu
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 01454
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,005 - 0,050 - 0,150
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)
Vzorec 1
Objemový tok