Clearance bezelektrolytové vody

Clear. bezelektrolytové vodyPT(KIDN)_Clear. bezelektrolytové vody

Clear. bezelektrolytové vody (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] Vzorec 1)


Clear. bezelektrolytové vody (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] Vzorec 1)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Clearance bezelektrolytové vody
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 05200
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: -2 - -0,040 - 0,000 - 2
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Pokyny, poznámky, info:
Rozdíl mezi sekundovou diurézou a clearancí elektrolytovou.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)
Vzorec 1
Objemový tok