Fibrinolytická aktivita nativní krve

Fibrinolytická aktivitaB(N)_Fibrinolytická aktivita

Fibrinolytická aktivita (B(nativní); čas [h] *)
Fibrinolytická aktivita (B(nativní); čas [h] Rozpuštění sraženiny)


Fibrinolytická aktivita (B(nativní); čas [h] *)

Systém: B(nativní)
Komponenta: Fibrinolytická aktivita nativní krve
Druh veličiny: Čas
Jednotka: h
Procedura: *
Klíč: 04653
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 24 - 100
MTV: X, BP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Schopnost krve aktivovat fibrinolytický systém a rozpustit vzniklé koagulum za standardních podmínek.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev nativní
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Krev se inhed po přijetí začne inkubovat při 37 °C.Text abstraktu ke komponentě
Fibrinolýza plné krve probíhá fyziologicky až po 4 hodinách, nejprve dochází ke sražení nativní krve po odběru, později k retrakci krevního koagula a pak k projevům fibrinolytické aktivity a rozpuštění krevní zátky. Diagnostický význam má zkrácení časů zejména pod 30 minut.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 1 3 4 24 30 48 100 h

Viz též:
Fibrinolytická aktivita
B(nativní)
*
ČasFibrinolytická aktivita (B(nativní); čas [h] Rozpuštění sraženiny)

Systém: B(nativní)
Komponenta: Fibrinolytická aktivita nativní krve
Druh veličiny: Čas
Jednotka: h
Procedura: Rozpuštění sraženiny
Klíč: 07768
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 24 - 100
MTV: X, BP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Schopnost krve aktivovat fibrinolytický systém a rozpustit vzniklé koagulum za standardních podmínek

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev nativní
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Krev se inhed po přijetí začne inkubovat při 37 °C.Text abstraktu ke komponentě
Fibrinolýza plné krve probíhá fyziologicky až po 4 hodinách, nejprve dochází ke sražení nativní krve po odběru, později k retrakci krevního koagula a pak k projevům fibrinolytické aktivity a rozpuštění krevní zátky. Diagnostický význam má zkrácení časů zejména pod 30 minut.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 1 3 4 24 30 48 100 h

Viz též:
Fibrinolytická aktivita
B(nativní)
Rozpuštění sraženiny
Čas