Clonazepam

ClonazepamS_Clonazepam

Clonazepam (S; hmot. konc. [µg/l] *)
Clonazepam (S; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)
Clonazepam (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

P_Clonazepam

Clonazepam (P; hmot. konc. [µg/l] *)
Clonazepam (P; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)
Clonazepam (P; hmot. konc. [µg/l] IA)


Clonazepam (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Clonazepam
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 18605
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
ug/l*3.167=nmol/l, nmol/l*0.3157=ug/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Možná ztráta vazbou na separační gely, nutné ověřit pro každého výrobce! Zabraňte přístupu světla. Přednost má stanovení v séru, lze použít EDTA a heparinovou plazmu.
Stabilita vzorku: -20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 20 80 µg/l

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceClonazepam (S; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Clonazepam
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 18606
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
ug/l*3.167=nmol/l, nmol/l*0.3157=ug/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Možná ztráta vazbou na separační gely, nutné ověřit pro každého výrobce! Zabraňte přístupu světla. Přednost má stanovení v séru, lze použít EDTA a heparinovou plazmu.
Stabilita vzorku: -20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 20 80 µg/l

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Hmotnostní koncentraceClonazepam (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Clonazepam
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IA
Klíč: 18607
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
ug/l*3.167=nmol/l, nmol/l*0.3157=ug/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Možná ztráta vazbou na separační gely, nutné ověřit pro každého výrobce! Zabraňte přístupu světla. Přednost má stanovení v séru, lze použít EDTA a heparinovou plazmu.
Stabilita vzorku: -20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 20 80 µg/l

Viz též:
S
IA
Hmotnostní koncentraceClonazepam (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Clonazepam
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 18602
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
ug/l*3.167=nmol/l, nmol/l*0.3157=ug/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Přednost má stanovení v séru, jako antikoagulans lze použít K2EDTA nebo heparin sodný (litný). Zabránit přístupu světla.
Stabilita vzorku: -20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 20 80 µg/l

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceClonazepam (P; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Clonazepam
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 18603
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
ug/l*3.167=nmol/l, nmol/l*0.3157=ug/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Přednost má stanovení v séru, jako antikoagulans lze použít K2EDTA nebo heparin sodný (litný). Zabránit přístupu světla.
Stabilita vzorku: -20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 20 80 µg/l

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Hmotnostní koncentraceClonazepam (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Clonazepam
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IA
Klíč: 18604
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
ug/l*3.167=nmol/l, nmol/l*0.3157=ug/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Přednost má stanovení v séru, jako antikoagulans lze použít K2EDTA nebo heparin sodný (litný). Zabránit přístupu světla.
Stabilita vzorku: -20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 20 80 µg/l

Viz též:
P
IA
Hmotnostní koncentrace