Clonazepam*

Clonazepam*S_Clonazepam*

Clonazepam* (S; látková konc. [nmol/l] *)
Clonazepam* (S; látková konc. [nmol/l] FPIA)
Clonazepam* (S; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)
Clonazepam* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

P_Clonazepam*

Clonazepam* (P; látková konc. [nmol/l] *)
Clonazepam* (P; látková konc. [nmol/l] FPIA)
Clonazepam* (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)
Clonazepam* (P; látková konc. [nmol/l] IA)


Clonazepam* (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Clonazepam*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 01445
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 500 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
ug/l*3.167=nmol/l, nmol/l*0.3157=ug/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Možná ztráta vazbou na separační gely, nutné ověřit pro každého výrobce! Zabraňte přístupu světla. Přednost má stanovení v séru, lze použít EDTA a heparinovou plazmu.
Stabilita vzorku: -20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě
Preparát ze skupiny benzodiazepinů používaný jako trankvilizér. Měření koncentrace pro účely posouzení toxicity.

Referenční meze

Viz též:
Clonazepam*
S
*
Látková koncentraceClonazepam* (S; látková konc. [nmol/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Clonazepam*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 01446
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 500 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
ug/l*3.167=nmol/l, nmol/l*0.3157=ug/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Možná ztráta vazbou na separační gely, nutné ověřit pro každého výrobce! Zabraňte přístupu světla. Přednost má stanovení v séru, lze použít EDTA a heparinovou plazmu.
Stabilita vzorku: -20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě
Preparát ze skupiny benzodiazepinů používaný jako trankvilizér. Měření koncentrace pro účely posouzení toxicity.

Referenční meze

Viz též:
Clonazepam*
S
FPIA
Látková koncentraceClonazepam* (S; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Clonazepam*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 17453
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 500 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
ug/l*3.167=nmol/l, nmol/l*0.3157=ug/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Preparát ze skupiny benzodiazepinů používaný jako trankvilizér. Měření koncentrace pro účely posouzení toxicity.

Referenční meze

Viz též:
Clonazepam*
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceClonazepam* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Clonazepam*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18601
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 500 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
ug/l*3.167=nmol/l, nmol/l*0.3157=ug/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Možná ztráta vazbou na separační gely, nutné ověřit pro každého výrobce! Zabraňte přístupu světla. Přednost má stanovení v séru, lze použít EDTA a heparinovou plazmu.
Stabilita vzorku: -20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě
Preparát ze skupiny benzodiazepinů používaný jako trankvilizér. Měření koncentrace pro účely posouzení toxicity.

Referenční meze

Viz též:
Clonazepam*
S
IA
Látková koncentraceClonazepam* (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Clonazepam*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 01443
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 500 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
ug/l*3.167=nmol/l, nmol/l*0.3157=ug/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Přednost má stanovení v séru, jako antikoagulans lze použít K2EDTA nebo heparin sodný (litný). Zabránit přístupu světla.
Stabilita vzorku: -20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě
Preparát ze skupiny benzodiazepinů používaný jako trankvilizér. Měření koncentrace pro účely posouzení toxicity.

Referenční meze

Viz též:
P_Clonazepam*
Clonazepam*
P
*
Látková koncentraceClonazepam* (P; látková konc. [nmol/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Clonazepam*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 01444
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 500 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
ug/l*3.167=nmol/l, nmol/l*0.3157=ug/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Přednost má stanovení v séru, jako antikoagulans lze použít K2EDTA nebo heparin sodný (litný). Zabránit přístupu světla.
Stabilita vzorku: -20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě
Preparát ze skupiny benzodiazepinů používaný jako trankvilizér. Měření koncentrace pro účely posouzení toxicity.

Referenční meze

Viz též:
P_Clonazepam*
Clonazepam*
P
FPIA
Látková koncentraceClonazepam* (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Clonazepam*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 17452
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 500 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
ug/l*3.167=nmol/l, nmol/l*0.3157=ug/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Preparát ze skupiny benzodiazepinů používaný jako trankvilizér. Měření koncentrace pro účely posouzení toxicity.

Referenční meze

Viz též:
P_Clonazepam*
Clonazepam*
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceClonazepam* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Clonazepam*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18600
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 500 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
ug/l*3.167=nmol/l, nmol/l*0.3157=ug/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Přednost má stanovení v séru, jako antikoagulans lze použít K2EDTA nebo heparin sodný (litný). Zabránit přístupu světla.
Stabilita vzorku: -20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě
Preparát ze skupiny benzodiazepinů používaný jako trankvilizér. Měření koncentrace pro účely posouzení toxicity.

Referenční meze

Viz též:
P_Clonazepam*
Clonazepam*
P
IA
Látková koncentrace