Clomipramin

ClomipraminS_Clomipramin

Clomipramin (S; hmot. konc. [µg/l] *)
Clomipramin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

P_Clomipramin

Clomipramin (P; hmot. konc. [µg/l] *)
Clomipramin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)


Clomipramin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Clomipramin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 18598
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
nmol/l*0.3149=ug/l, ug/l*3.176=nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 230 450 µg/l

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceClomipramin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Clomipramin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IA
Klíč: 18599
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
nmol/l*0.3149=ug/l, ug/l*3.176=nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 230 450 µg/l

Viz též:
S
IA
Hmotnostní koncentraceClomipramin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Clomipramin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 18596
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
nmol/l*0.3149=ug/l, ug/l*3.176=nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 230 450 µg/l

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceClomipramin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Clomipramin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IA
Klíč: 18597
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
nmol/l*0.3149=ug/l, ug/l*3.176=nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 230 450 µg/l

Viz též:
P
IA
Hmotnostní koncentrace