Clomipramin*

Clomipramin*S_Clomipramin*

Clomipramin* (S; látková konc. [nmol/l] *)
Clomipramin* (S; látková konc. [nmol/l] FPIA)
Clomipramin* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

P_Clomipramin*

Clomipramin* (P; látková konc. [nmol/l] *)
Clomipramin* (P; látková konc. [nmol/l] FPIA)
Clomipramin* (P; látková konc. [nmol/l] IA)


Clomipramin* (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Clomipramin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 01441
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 1500 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
nmol/l*0.3149=ug/l, ug/l*3.176=nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Nejselektivnější z thymoleptik I. generace co do účinku na zpětné vychytávání serotoninu, čímž se jeho indikace blíží thymoleptikům III. generace, na rozdíl od nich však není zbaven anticholinergních nežádoucích účinků. Používá se pro léčení depresivních stavů.

Referenční meze

Viz též:
Clomipramin*
S
*
Látková koncentraceClomipramin* (S; látková konc. [nmol/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Clomipramin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 01442
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 1500 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
nmol/l*0.3149=ug/l, ug/l*3.176=nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Nejselektivnější z thymoleptik I. generace co do účinku na zpětné vychytávání serotoninu, čímž se jeho indikace blíží thymoleptikům III. generace, na rozdíl od nich však není zbaven anticholinergních nežádoucích účinků. Používá se pro léčení depresivních stavů.

Referenční meze

Viz též:
Clomipramin*
S
FPIA
Látková koncentraceClomipramin* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Clomipramin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18595
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 1500 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
nmol/l*0.3149=ug/l, ug/l*3.176=nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Nejselektivnější z thymoleptik I. generace co do účinku na zpětné vychytávání serotoninu, čímž se jeho indikace blíží thymoleptikům III. generace, na rozdíl od nich však není zbaven anticholinergních nežádoucích účinků. Používá se pro léčení depresivních stavů.

Referenční meze

Viz též:
Clomipramin*
S
IA
Látková koncentraceClomipramin* (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Clomipramin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 01439
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 1500 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
nmol/l*0.3149=ug/l, ug/l*3.176=nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Nejselektivnější z thymoleptik I. generace co do účinku na zpětné vychytávání serotoninu, čímž se jeho indikace blíží thymoleptikům III. generace, na rozdíl od nich však není zbaven anticholinergních nežádoucích účinků. Používá se pro léčení depresivních stavů.

Referenční meze

Viz též:
P_Clomipramin*
Clomipramin*
P
*
Látková koncentraceClomipramin* (P; látková konc. [nmol/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Clomipramin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 01440
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 1500 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
nmol/l*0.3149=ug/l, ug/l*3.176=nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Nejselektivnější z thymoleptik I. generace co do účinku na zpětné vychytávání serotoninu, čímž se jeho indikace blíží thymoleptikům III. generace, na rozdíl od nich však není zbaven anticholinergních nežádoucích účinků. Používá se pro léčení depresivních stavů.

Referenční meze

Viz též:
P_Clomipramin*
Clomipramin*
P
FPIA
Látková koncentraceClomipramin* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Clomipramin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18594
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 1500 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
nmol/l*0.3149=ug/l, ug/l*3.176=nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Nejselektivnější z thymoleptik I. generace co do účinku na zpětné vychytávání serotoninu, čímž se jeho indikace blíží thymoleptikům III. generace, na rozdíl od nich však není zbaven anticholinergních nežádoucích účinků. Používá se pro léčení depresivních stavů.

Referenční meze

Viz též:
P_Clomipramin*
Clomipramin*
P
IA
Látková koncentrace