Clearance kreatininu odhad

Clear. kreatininu odhadPT(KIDN)_Clear. kreatininu odhad

Clear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] Vzorec 1) Obsoletní
Clear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] Vzorec 6) Obsoletní


Clear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] Vzorec 1) Obsoletní

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Clearance kreatininu odhad
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 08555
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 2,5 - 5
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Pokyny, poznámky, info:
Výpočet podle vzorce Cockrofta a Gaulta. Nepřepočítává se na 1,73 m2.
Nově řešeno položkou eGFR (Cockroft Gault) - klíč 18062.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)_Clear. kreatininu odhad
Pt(ledviny)
Vzorec 1
Objemový tokClear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] Vzorec 6) Obsoletní

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Clearance kreatininu odhad
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s
Procedura: Vzorec 6
Klíč: 14846
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,0 - 0,5 - 2,5 - 5,0
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Pokyny, poznámky, info:
Výpočet podle rovnice EBPG (průměr clearance kreatininu a urey).
Nově řešeno položkou eGFR (EBPG nekorig.) - klíč 18065.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)_Clear. kreatininu odhad
Pt(ledviny)
Objemový tok