Clearance kreatininu odhad

Clear. kreatininu odhadPT(KIDN)_Clear. kreatininu odhad

Clear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] Vzorec 2) Obsoletní
Clear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] Vzorec 3) Obsoletní
Clear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] Vzorec 4) Obsoletní
Clear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] Vzorec 5) Obsoletní
Clear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] Vzorec 7) Obsoletní
Clear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] Vzorec 8) Obsoletní


Clear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] Vzorec 2) Obsoletní

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Clearance kreatininu odhad
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s/1,73 m2
Procedura: Vzorec 2
Klíč: 08556
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 2,5 - 5
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Pokyny, poznámky, info:
Výpočet podle Schwartzova vzorce pro zralé novorozence a děti do 1 roku života.
Nově řešeno položkou eGFR (Schwartz děti do 1 roku) - klíč 18068.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)_Clear. kreatininu odhad
Pt(ledviny)
Vzorec 2
Objemový tokClear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] Vzorec 3) Obsoletní

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Clearance kreatininu odhad
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s/1,73 m2
Procedura: Vzorec 3
Klíč: 08557
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 2,5 - 5
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Pokyny, poznámky, info:
Výpočet podle Schwartzova vzorce pro děti od 1 roku života.
Nově řešeno položkou eGFR (Schwartz děti nad 1 rok) - klíč 18067.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)_Clear. kreatininu odhad
Pt(ledviny)
Objemový tokClear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] Vzorec 4) Obsoletní

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Clearance kreatininu odhad
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s/1,73 m2
Procedura: Vzorec 4
Klíč: 14691
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 2,5 - 5
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Pokyny, poznámky, info:
Výpočet podle rovnice MDRD (kompletní - urea, kreatinin, albumin, věk, pohlaví).
Nově řešeno položkou eGFR (MDRD 3p) - klíč 18066.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)_Clear. kreatininu odhad
Pt(ledviny)
Objemový tokClear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] Vzorec 5) Obsoletní

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Clearance kreatininu odhad
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s/1,73 m2
Procedura: Vzorec 5
Klíč: 14845
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 2,5 - 5,0
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Pokyny, poznámky, info:
Výpočet podle rovnice MDRD (zkrácená - kreatinin, věk, pohlaví).
Nově řešeno položkou eGFR (MDRD 1p) - klíč 17341.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)_Clear. kreatininu odhad
Pt(ledviny)
Objemový tokClear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] Vzorec 7) Obsoletní

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Clearance kreatininu odhad
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s/1,73 m2
Procedura: Vzorec 7
Klíč: 17337
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 2,5 - 5
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Pokyny, poznámky, info:
Určeno pro rovnici Lund Malmo.
Nově řešeno položkou eGFR (Lund-Malmo) - klíč 17340.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)_Clear. kreatininu odhad
Pt(ledviny)
Objemový tokClear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] Vzorec 8) Obsoletní

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Clearance kreatininu odhad
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s/1,73 m2
Procedura: Vzorec 8
Klíč: 17338
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 2,5 - 5
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Pokyny, poznámky, info:
Určeno pro výpočet podle rovnice CKD-EPI 2009.
Nově řešeno položkou eGFR (CKD-EPI kreat.) - klíč 17339.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)_Clear. kreatininu odhad
Pt(ledviny)
Objemový tok