Clearance bezsolutové vody korigovaná

Clear. bezsolutové vody korig.PT(KIDN)_Clear. bezsolutové vody korig.

Clear. bezsolutové vody korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] Vzorec 1)


Clear. bezsolutové vody korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] Vzorec 1)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Clearance bezsolutové vody korigovaná
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s/1,73 m2
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 04974
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: -0,50 - -0,040 - 0,000 - 0,15
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)
Vzorec 1
Objemový tok