Clearance elektrolytová korigovaná

Clear. elektrolytová korig.PT(KIDN)_Clear. elektrolytová korig.

Clear. elektrolytová korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] Vzorec 1)


Clear. elektrolytová korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] Vzorec 1)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Clearance elektrolytová korigovaná
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s/1,73 m2
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 05194
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,010 - 0,100 - 2,0
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Pokyny, poznámky, info:
Korekce na 1.73 m2 tělesného povrchu: PT(KIDN)_CLCEL_EQ1/PT_BSA_EQ1*1.73

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)
Vzorec 1
Objemový tok