Clobazam*

Clobazam*S_Clobazam*

Clobazam* (S; látková konc. [nmol/l] *)
Clobazam* (S; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

P_Clobazam*

Clobazam* (P; látková konc. [nmol/l] *)
Clobazam* (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)


Clobazam* (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Clobazam*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 17450
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 30 - 2000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceClobazam* (S; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Clobazam*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 17451
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 30 - 2000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceClobazam* (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Clobazam*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 17448
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 30 - 2000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceClobazam* (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Clobazam*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 17449
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 30 - 2000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace