Kreatinkináza MM

CK MMS_CK MM

CK MM (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
CK MM (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Elektroforéza)

P_CK MM

CK MM (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
CK MM (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Elektroforéza)

CK(P)_CK MM

CK MM (CK(P); podíl katal. akt. [1] *)
CK MM (CK(P); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)

CK(S)_CK MM

CK MM (CK(S); podíl katal. akt. [1] *)
CK MM (CK(S); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)


CK MM (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: S
Komponenta: Kreatinkináza MM
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 01421
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,05 - 100 - 400
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
CK MM je jedním je tří izoenzymů CK. CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK MM se vyskytuje v kosterním a srdečním svalu, v placentě a plicích.

Referenční meze

Viz též:
CK MM
S
*
Koncentrace katalytické aktivityCK MM (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Elektroforéza)

Systém: S
Komponenta: Kreatinkináza MM
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 01422
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,05 - 100 - 400
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
CK MM je jedním je tří izoenzymů CK. CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK MM se vyskytuje v kosterním a srdečním svalu, v placentě a plicích.

Referenční meze

Viz též:
CK MM
S
Elektroforéza
Koncentrace katalytické aktivityCK MM (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: P
Komponenta: Kreatinkináza MM
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 01419
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,05 - 100 - 400
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
CK MM je jedním je tří izoenzymů CK. CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK MM se vyskytuje v kosterním a srdečním svalu, v placentě a plicích.

Referenční meze

Viz též:
P_CK MM
CK MM
P
*
Koncentrace katalytické aktivityCK MM (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Elektroforéza)

Systém: P
Komponenta: Kreatinkináza MM
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 01420
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,05 - 100 - 400
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
CK MM je jedním je tří izoenzymů CK. CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK MM se vyskytuje v kosterním a srdečním svalu, v placentě a plicích.

Referenční meze

Viz též:
P_CK MM
CK MM
P
Elektroforéza
Koncentrace katalytické aktivityCK MM (CK(P); podíl katal. akt. [1] *)

Systém: CK(P)
Komponenta: Kreatinkináza MM
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 01415
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,000 - 0,100 - 1,000 - 1,001
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
CK MM je jedním je tří izoenzymů CK. CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK MM se vyskytuje v kosterním a srdečním svalu, v placentě a plicích.

Referenční meze

Viz též:
CK MM
CK(P)
*
Podíl katalytické aktivityCK MM (CK(P); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)

Systém: CK(P)
Komponenta: Kreatinkináza MM
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 01416
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,000 - 0,100 - 1,000 - 1,001
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
CK MM je jedním je tří izoenzymů CK. CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK MM se vyskytuje v kosterním a srdečním svalu, v placentě a plicích.

Referenční meze

Viz též:
CK MM
CK(P)
Elektroforéza
Podíl katalytické aktivityCK MM (CK(S); podíl katal. akt. [1] *)

Systém: CK(S)
Komponenta: Kreatinkináza MM
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 01417
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,000 - 0,100 - 1,000 - 1,001
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
CK MM je jedním je tří izoenzymů CK. CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK MM se vyskytuje v kosterním a srdečním svalu, v placentě a plicích.

Referenční meze

Viz též:
CK MM
CK(S)
*
Podíl katalytické aktivityCK MM (CK(S); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)

Systém: CK(S)
Komponenta: Kreatinkináza MM
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 01418
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,000 - 0,100 - 1,000 - 1,001
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
CK MM je jedním je tří izoenzymů CK. CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK MM se vyskytuje v kosterním a srdečním svalu, v placentě a plicích.

Referenční meze

Viz též:
CK MM
CK(S)
Elektroforéza
Podíl katalytické aktivity