Kreatinkináza MB (protein)

CK MB massS_CK MB mass

CK MB mass (S; hmot. konc. [µg/l] *)
CK MB mass (S; hmot. konc. [µg/l] FEIA)
CK MB mass (S; hmot. konc. [µg/l] ILMA)
CK MB mass (S; hmot. konc. [µg/l] LEIA)
CK MB mass (S; hmot. konc. [µg/l] MEIA)

P_CK MB mass

CK MB mass (P; hmot. konc. [µg/l] *)
CK MB mass (P; hmot. konc. [µg/l] FEIA)
CK MB mass (P; hmot. konc. [µg/l] ILMA)
CK MB mass (P; hmot. konc. [µg/l] LEIA)
CK MB mass (P; hmot. konc. [µg/l] MEIA)


CK MB mass (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Kreatinkináza MB (protein)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 01413
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,0 - 0,0 - 30 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelem
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat do 30 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
CK MB mass je označením proteinu CK MB, jehož hmotnostní koncentrace je stanovena pomocí specifických protilátek. Předmětem stanovení je tedy protein, nikoli jeho katalytická aktivita. Veškeré údaje o molekule tohoto enzymu proto odpovídají heslu CK MB.

Referenční meze

Viz též:
CK MB mass
S
*
Hmotnostní koncentraceCK MB mass (S; hmot. konc. [µg/l] FEIA)

Systém: S
Komponenta: Kreatinkináza MB (protein)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: FEIA
Klíč: 11539
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,0 - 0,0 - 30 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelem
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat do 30 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
CK MB mass je označením proteinu CK MB, jehož hmotnostní koncentrace je stanovena pomocí specifických protilátek. Předmětem stanovení je tedy protein, nikoli jeho katalytická aktivita. Veškeré údaje o molekule tohoto enzymu proto odpovídají heslu CK MB.

Referenční meze

Viz též:
CK MB mass
S
Hmotnostní koncentraceCK MB mass (S; hmot. konc. [µg/l] ILMA)

Systém: S
Komponenta: Kreatinkináza MB (protein)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ILMA
Klíč: 05182
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,0 - 0,0 - 30 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelem
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat do 30 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
CK MB mass je označením proteinu CK MB, jehož hmotnostní koncentrace je stanovena pomocí specifických protilátek. Předmětem stanovení je tedy protein, nikoli jeho katalytická aktivita. Veškeré údaje o molekule tohoto enzymu proto odpovídají heslu CK MB.

Referenční meze

Viz též:
CK MB mass
S
ILMA
Hmotnostní koncentraceCK MB mass (S; hmot. konc. [µg/l] LEIA)

Systém: S
Komponenta: Kreatinkináza MB (protein)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LEIA
Klíč: 09503
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,0 - 0,0 - 30 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelem
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat do 30 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
CK MB mass je označením proteinu CK MB, jehož hmotnostní koncentrace je stanovena pomocí specifických protilátek. Předmětem stanovení je tedy protein, nikoli jeho katalytická aktivita. Veškeré údaje o molekule tohoto enzymu proto odpovídají heslu CK MB.

Referenční meze

Viz též:
CK MB mass
S
Hmotnostní koncentraceCK MB mass (S; hmot. konc. [µg/l] MEIA)

Systém: S
Komponenta: Kreatinkináza MB (protein)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: MEIA
Klíč: 01414
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,0 - 0,0 - 30 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelem
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat do 30 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
CK MB mass je označením proteinu CK MB, jehož hmotnostní koncentrace je stanovena pomocí specifických protilátek. Předmětem stanovení je tedy protein, nikoli jeho katalytická aktivita. Veškeré údaje o molekule tohoto enzymu proto odpovídají heslu CK MB.

Referenční meze

Viz též:
CK MB mass
S
MEIA
Hmotnostní koncentraceCK MB mass (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Kreatinkináza MB (protein)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 03311
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,0 - 0,0 - 30 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K2EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Jako antikoagulans použít ev. heparin lithný.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat do 30 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
CK MB mass je označením proteinu CK MB, jehož hmotnostní koncentrace je stanovena pomocí specifických protilátek. Předmětem stanovení je tedy protein, nikoli jeho katalytická aktivita. Veškeré údaje o molekule tohoto enzymu proto odpovídají heslu CK MB.

Referenční meze

Viz též:
P_CK MB mass
CK MB mass
P
*
Hmotnostní koncentraceCK MB mass (P; hmot. konc. [µg/l] FEIA)

Systém: P
Komponenta: Kreatinkináza MB (protein)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: FEIA
Klíč: 11538
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,0 - 0,0 - 30 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K2EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Jako antikoagulans použít ev. heparin lithný.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat do 30 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
CK MB mass je označením proteinu CK MB, jehož hmotnostní koncentrace je stanovena pomocí specifických protilátek. Předmětem stanovení je tedy protein, nikoli jeho katalytická aktivita. Veškeré údaje o molekule tohoto enzymu proto odpovídají heslu CK MB.

Referenční meze

Viz též:
P_CK MB mass
CK MB mass
P
Hmotnostní koncentraceCK MB mass (P; hmot. konc. [µg/l] ILMA)

Systém: P
Komponenta: Kreatinkináza MB (protein)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ILMA
Klíč: 05181
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,0 - 0,0 - 30 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K2EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Jako antikoagulans použít ev. heparin lithný.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat do 30 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
CK MB mass je označením proteinu CK MB, jehož hmotnostní koncentrace je stanovena pomocí specifických protilátek. Předmětem stanovení je tedy protein, nikoli jeho katalytická aktivita. Veškeré údaje o molekule tohoto enzymu proto odpovídají heslu CK MB.

Referenční meze

Viz též:
P_CK MB mass
CK MB mass
P
ILMA
Hmotnostní koncentraceCK MB mass (P; hmot. konc. [µg/l] LEIA)

Systém: P
Komponenta: Kreatinkináza MB (protein)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LEIA
Klíč: 09502
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,0 - 0,0 - 30 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K2EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Jako antikoagulans použít ev. heparin lithný.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat do 30 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
CK MB mass je označením proteinu CK MB, jehož hmotnostní koncentrace je stanovena pomocí specifických protilátek. Předmětem stanovení je tedy protein, nikoli jeho katalytická aktivita. Veškeré údaje o molekule tohoto enzymu proto odpovídají heslu CK MB.

Referenční meze

Viz též:
P_CK MB mass
CK MB mass
P
Hmotnostní koncentraceCK MB mass (P; hmot. konc. [µg/l] MEIA)

Systém: P
Komponenta: Kreatinkináza MB (protein)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: MEIA
Klíč: 04652
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,0 - 0,0 - 30 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K2EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Jako antikoagulans použít ev. heparin lithný.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat do 30 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
CK MB mass je označením proteinu CK MB, jehož hmotnostní koncentrace je stanovena pomocí specifických protilátek. Předmětem stanovení je tedy protein, nikoli jeho katalytická aktivita. Veškeré údaje o molekule tohoto enzymu proto odpovídají heslu CK MB.

Referenční meze

Viz též:
P_CK MB mass
CK MB mass
P
MEIA
Hmotnostní koncentrace