Kreatinkináza MB

CK MBS_CK MB

CK MB (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
CK MB (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)
CK MB (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Spektrofotometrie reflexní)
CK MB (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Elektroforéza)

P_CK MB

CK MB (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
CK MB (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)
CK MB (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Spektrofotometrie reflexní)
CK MB (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Elektroforéza)

CK(P)_CK MB

CK MB (CK(P); podíl katal. akt. [1] *)
CK MB (CK(P); podíl katal. akt. [1] Absorpční spektrofotometrie)
CK MB (CK(P); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)

CK(S)_CK MB

CK MB (CK(S); podíl katal. akt. [1] *)
CK MB (CK(S); podíl katal. akt. [1] Absorpční spektrofotometrie)
CK MB (CK(S); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)


CK MB (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: S
Komponenta: Kreatinkináza MB
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 01410
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,0 - 0,0 - 10 - 20
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze, ovlivňuje výsledky.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace a separace do 30 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Zabránit opakovanému zamrazení a rozmrazení.Text abstraktu ke komponentě
CK MB je jedním je tří izoenzymů CK. CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK MB se vyskytuje v kosterním a srdečním svalu.

Referenční meze

Viz též:
CK MB
S
*
Koncentrace katalytické aktivityCK MB (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Kreatinkináza MB
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01411
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,0 - 0,0 - 10 - 20
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze, ovlivňuje výsledky.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace a separace do 30 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Zabránit opakovanému zamrazení a rozmrazení.Text abstraktu ke komponentě
CK MB je jedním je tří izoenzymů CK. CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK MB se vyskytuje v kosterním a srdečním svalu.

Referenční meze

Viz též:
CK MB
S
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivityCK MB (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Spektrofotometrie reflexní)

Systém: S
Komponenta: Kreatinkináza MB
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 03920
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,0 - 0,0 - 10 - 20
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze, ovlivňuje výsledky.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace a separace do 30 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Zabránit opakovanému zamrazení a rozmrazení.Text abstraktu ke komponentě
CK MB je jedním je tří izoenzymů CK. CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK MB se vyskytuje v kosterním a srdečním svalu.

Referenční meze

Viz též:
CK MB
S
Spektrofotometrie reflexní
Koncentrace katalytické aktivityCK MB (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Elektroforéza)

Systém: S
Komponenta: Kreatinkináza MB
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 01412
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,0 - 0,0 - 10 - 20
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze, ovlivňuje výsledky.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace a separace do 30 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Zabránit opakovanému zamrazení a rozmrazení.Text abstraktu ke komponentě
CK MB je jedním je tří izoenzymů CK. CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK MB se vyskytuje v kosterním a srdečním svalu.

Referenční meze

Viz též:
CK MB
S
Elektroforéza
Koncentrace katalytické aktivityCK MB (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: P
Komponenta: Kreatinkináza MB
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 01407
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,0 - 0,0 - 10 - 20
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Nepoužívat jiné antikoagulans než heparin, ostatní inhibují enzymovou aktivitu. Zabránit hemolýze, ovlivňuje výsledky.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace a separace do 30 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Zábranit opakovanému zamrazení a rozmrazení.Text abstraktu ke komponentě
CK MB je jedním je tří izoenzymů CK. CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK MB se vyskytuje v kosterním a srdečním svalu.

Referenční meze

Viz též:
P_CK MB
CK MB
P
*
Koncentrace katalytické aktivityCK MB (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Kreatinkináza MB
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01408
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,0 - 0,0 - 10 - 20
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Nepoužívat jiné antikoagulans než heparin, ostatní inhibují enzymovou aktivitu. Zabránit hemolýze, ovlivňuje výsledky.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace a separace do 30 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Zábranit opakovanému zamrazení a rozmrazení.Text abstraktu ke komponentě
CK MB je jedním je tří izoenzymů CK. CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK MB se vyskytuje v kosterním a srdečním svalu.

Referenční meze

Viz též:
P_CK MB
CK MB
P
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivityCK MB (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Spektrofotometrie reflexní)

Systém: P
Komponenta: Kreatinkináza MB
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 05180
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,0 - 0,0 - 10 - 20
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Nepoužívat jiné antikoagulans než heparin, ostatní inhibují enzymovou aktivitu. Zabránit hemolýze, ovlivňuje výsledky.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace a separace do 30 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Zábranit opakovanému zamrazení a rozmrazení.Text abstraktu ke komponentě
CK MB je jedním je tří izoenzymů CK. CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK MB se vyskytuje v kosterním a srdečním svalu.

Referenční meze

Viz též:
P_CK MB
CK MB
P
Spektrofotometrie reflexní
Koncentrace katalytické aktivityCK MB (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Elektroforéza)

Systém: P
Komponenta: Kreatinkináza MB
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 01409
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,0 - 0,0 - 10 - 20
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Nepoužívat jiné antikoagulans než heparin, ostatní inhibují enzymovou aktivitu. Zabránit hemolýze, ovlivňuje výsledky.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace a separace do 30 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Zábranit opakovanému zamrazení a rozmrazení.Text abstraktu ke komponentě
CK MB je jedním je tří izoenzymů CK. CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK MB se vyskytuje v kosterním a srdečním svalu.

Referenční meze

Viz též:
P_CK MB
CK MB
P
Elektroforéza
Koncentrace katalytické aktivityCK MB (CK(P); podíl katal. akt. [1] *)

Systém: CK(P)
Komponenta: Kreatinkináza MB
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 01401
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,0 - 0,0 - 0,20 - 5,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
Mez horní (MH) je vyšší než 1.0 pro imunoinhibiční metodu v případech zvýšené BB frakce.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
CK MB je jedním je tří izoenzymů CK. CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK MB se vyskytuje v kosterním a srdečním svalu.

Referenční meze

Viz též:
CK MB
CK(P)
*
Podíl katalytické aktivityCK MB (CK(P); podíl katal. akt. [1] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: CK(P)
Komponenta: Kreatinkináza MB
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01402
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,0 - 0,0 - 0,20 - 5,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
MH je vyšší než 1.0 pro imunoinhibiční metodu pro případy zvýšené BB frakce.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
CK MB je jedním je tří izoenzymů CK. CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK MB se vyskytuje v kosterním a srdečním svalu.

Referenční meze

Viz též:
CK MB
CK(P)
Absorpční spektrofotometrie
Podíl katalytické aktivityCK MB (CK(P); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)

Systém: CK(P)
Komponenta: Kreatinkináza MB
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 01403
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,0 - 0,0 - 0,20 - 5,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
CK MB je jedním je tří izoenzymů CK. CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK MB se vyskytuje v kosterním a srdečním svalu.

Referenční meze

Viz též:
CK MB
CK(P)
Elektroforéza
Podíl katalytické aktivityCK MB (CK(S); podíl katal. akt. [1] *)

Systém: CK(S)
Komponenta: Kreatinkináza MB
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 01404
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,0 - 0,0 - 0,20 - 5,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
Mez horní (MH) je vyšší než 1.0 pro imunoinhibiční metodu v případech zvýšené BB frakce.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
CK MB je jedním je tří izoenzymů CK. CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK MB se vyskytuje v kosterním a srdečním svalu.

Referenční meze

Viz též:
CK MB
CK(S)
*
Podíl katalytické aktivityCK MB (CK(S); podíl katal. akt. [1] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: CK(S)
Komponenta: Kreatinkináza MB
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01405
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,0 - 0,0 - 0,20 - 5,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
MH je vyšší než 1.0 pro imunoinhibiční metodu pro případy zvýšené BB frakce.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
CK MB je jedním je tří izoenzymů CK. CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK MB se vyskytuje v kosterním a srdečním svalu.

Referenční meze

Viz též:
CK MB
CK(S)
Absorpční spektrofotometrie
Podíl katalytické aktivityCK MB (CK(S); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)

Systém: CK(S)
Komponenta: Kreatinkináza MB
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 01406
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,0 - 0,0 - 0,20 - 5,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
CK MB je jedním je tří izoenzymů CK. CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK MB se vyskytuje v kosterním a srdečním svalu.

Referenční meze

Viz též:
CK MB
CK(S)
Elektroforéza
Podíl katalytické aktivity