Kreatinkináza BB (enzym)

CK BBS_CK BB

CK BB (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
CK BB (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Elektroforéza)

P_CK BB

CK BB (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
CK BB (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Elektroforéza)

CK(P)_CK BB

CK BB (CK(P); podíl katal. akt. [1] *)
CK BB (CK(P); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)

CK(S)_CK BB

CK BB (CK(S); podíl katal. akt. [1] *)
CK BB (CK(S); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)


CK BB (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: S
Komponenta: Kreatinkináza BB (enzym)
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 01399
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 10
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
CK BB je jedním je tří izoenzymů cytosolové kreatinkinázy (CK). CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK BB se vyskytuje v mozku, děloze, prostatě, močovém měchýři, gastrointestinálním traktu a v placentě.

Referenční meze

Viz též:
CK BB
S
*
Koncentrace katalytické aktivityCK BB (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Elektroforéza)

Systém: S
Komponenta: Kreatinkináza BB (enzym)
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 01400
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 10
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
CK BB je jedním je tří izoenzymů cytosolové kreatinkinázy (CK). CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK BB se vyskytuje v mozku, děloze, prostatě, močovém měchýři, gastrointestinálním traktu a v placentě.

Referenční meze

Viz též:
CK BB
S
Elektroforéza
Koncentrace katalytické aktivityCK BB (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: P
Komponenta: Kreatinkináza BB (enzym)
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 01397
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 10
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
CK BB je jedním je tří izoenzymů cytosolové kreatinkinázy (CK). CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK BB se vyskytuje v mozku, děloze, prostatě, močovém měchýři, gastrointestinálním traktu a v placentě.

Referenční meze

Viz též:
P_CK BB
CK BB
P
*
Koncentrace katalytické aktivityCK BB (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Elektroforéza)

Systém: P
Komponenta: Kreatinkináza BB (enzym)
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 01398
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 10
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
CK BB je jedním je tří izoenzymů cytosolové kreatinkinázy (CK). CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK BB se vyskytuje v mozku, děloze, prostatě, močovém měchýři, gastrointestinálním traktu a v placentě.

Referenční meze

Viz též:
P_CK BB
CK BB
P
Elektroforéza
Koncentrace katalytické aktivityCK BB (CK(P); podíl katal. akt. [1] *)

Systém: CK(P)
Komponenta: Kreatinkináza BB (enzym)
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 01393
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,000 - 0,010 - 0,500 - 1,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
CK BB je jedním je tří izoenzymů cytosolové kreatinkinázy (CK). CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK BB se vyskytuje v mozku, děloze, prostatě, močovém měchýři, gastrointestinálním traktu a v placentě.

Referenční meze

Viz též:
CK BB
CK(P)
*
Podíl katalytické aktivityCK BB (CK(P); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)

Systém: CK(P)
Komponenta: Kreatinkináza BB (enzym)
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 01394
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,000 - 0,010 - 0,500 - 1,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
CK BB je jedním je tří izoenzymů cytosolové kreatinkinázy (CK). CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK BB se vyskytuje v mozku, děloze, prostatě, močovém měchýři, gastrointestinálním traktu a v placentě.

Referenční meze

Viz též:
CK BB
CK(P)
Elektroforéza
Podíl katalytické aktivityCK BB (CK(S); podíl katal. akt. [1] *)

Systém: CK(S)
Komponenta: Kreatinkináza BB (enzym)
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 01395
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,000 - 0,010 - 0,500 - 1,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
CK BB je jedním je tří izoenzymů cytosolové kreatinkinázy (CK). CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK BB se vyskytuje v mozku, děloze, prostatě, močovém měchýři, gastrointestinálním traktu a v placentě.

Referenční meze

Viz též:
CK BB
CK(S)
*
Podíl katalytické aktivityCK BB (CK(S); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)

Systém: CK(S)
Komponenta: Kreatinkináza BB (enzym)
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 01396
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,000 - 0,010 - 0,500 - 1,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
CK BB je jedním je tří izoenzymů cytosolové kreatinkinázy (CK). CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny. Izoenzym CK BB se vyskytuje v mozku, děloze, prostatě, močovém měchýři, gastrointestinálním traktu a v placentě.

Referenční meze

Viz též:
CK BB
CK(S)
Elektroforéza
Podíl katalytické aktivity