Citrátsyntáza

CitrátsyntázaLYM(VB)_Citrátsyntáza

Citrátsyntáza (Lymfocyty(vB); kat.akt./hmot. [µkat/g] *)
Citrátsyntáza (Lymfocyty(vB); kat.akt./hmot. [µkat/g] Absorpční spektrofotometrie)


Citrátsyntáza (Lymfocyty(vB); kat.akt./hmot. [µkat/g] *)

Systém: Lymfocyty(vB)
Komponenta: Citrátsyntáza
Druh veličiny: Poměr katal. aktivita/hmotnost
Jednotka: µkat/g
Procedura: *
Klíč: 09500
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 500
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
jednotka - µkat/g bílkoviny

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek zasílat při pokojové teplotě, po předchozí telefonické domluvě s pracovištěm. Nutný alespoň 1 kontrolní vzorek krve odebraný a zaslaný za stejných podmínek.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 12 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ze vzorku pacienta a kontrolního vzorku musí být izolovány lymfocyty co nejdříve a za stejných podmínek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká naizolovaných lymfocytů, lze je skladovat pouze zamrazené.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,50 0,80 1,20 2,45 50,00 100,00 500,00 µkat/g

Viz též:
Lymfocyty(vB)
*
Poměr katal. aktivita/hmotnostCitrátsyntáza (Lymfocyty(vB); kat.akt./hmot. [µkat/g] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Lymfocyty(vB)
Komponenta: Citrátsyntáza
Druh veličiny: Poměr katal. aktivita/hmotnost
Jednotka: µkat/g
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 09501
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 500
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
jednotka - µkat/g bílkoviny

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek zasílat při pokojové teplotě, po předchozí telefonické domluvě s pracovištěm. Nutný alespoň 1 kontrolní vzorek krve odebraný a zaslaný za stejných podmínek.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 12 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ze vzorku pacienta a kontrolního vzorku musí být izolovány lymfocyty co nejdříve a za stejných podmínek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká naizolovaných lymfocytů, lze je skladovat pouze zamrazené.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,50 0,80 1,20 2,45 50,00 100,00 500,00 µkat/g

Viz též:
Lymfocyty(vB)
Absorpční spektrofotometrie
Poměr katal. aktivita/hmotnost