Citrulin

CitrulinS_Citrulin

Citrulin (S; látková konc. [µmol/l] *)
Citrulin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Citrulin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
Citrulin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

P_Citrulin

Citrulin (P; látková konc. [µmol/l] *)
Citrulin (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

U_Citrulin

Citrulin (U; látková konc. [µmol/l] *)
Citrulin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Citrulin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
Citrulin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

DU_Citrulin

Citrulin (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Citrulin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)
Citrulin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)
Citrulin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)

CSF_Citrulin

Citrulin (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)
Citrulin (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)


Citrulin (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Citrulin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01381
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Citrulin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců – močovinového cyklu, citrulin tvoří přestupný článek mezi mitochondrií a cytoplazmou buňky. Prekurzorem pro vznik citrulinu je glutamát.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 0 15 30 120 5000 µmol/l
F 5R 10R 0 0 5 13 49 56 300 5000 µmol/l
M 5R 10R 0 0 6 14 46 54 250 5000 µmol/l
F 10R 15R 0 0 0 11 47 60 250 5000 µmol/l
M 10R 15R 0 0 0 10 54 75 350 5000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 2 11 25 55 77 350 5000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 2 12 26 66 80 350 5000 µmol/l

Viz též:
Citrulin
S
*
Látková koncentraceCitrulin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Citrulin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01382
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Citrulin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců – močovinového cyklu, citrulin tvoří přestupný článek mezi mitochondrií a cytoplazmou buňky. Prekurzorem pro vznik citrulinu je glutamát.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 0 15 30 120 5000 µmol/l
F 5R 10R 0 0 5 13 49 56 300 5000 µmol/l
M 5R 10R 0 0 6 14 46 54 250 5000 µmol/l
F 10R 15R 0 0 0 11 47 60 250 5000 µmol/l
M 10R 15R 0 0 0 10 54 75 350 5000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 2 11 25 55 77 350 5000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 2 12 26 66 80 350 5000 µmol/l

Viz též:
Citrulin
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceCitrulin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: S
Komponenta: Citrulin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 01383
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Citrulin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců – močovinového cyklu, citrulin tvoří přestupný článek mezi mitochondrií a cytoplazmou buňky. Prekurzorem pro vznik citrulinu je glutamát.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 0 15 30 120 5000 µmol/l
F 5R 10R 0 0 5 13 49 56 300 5000 µmol/l
M 5R 10R 0 0 6 14 46 54 250 5000 µmol/l
F 10R 15R 0 0 0 11 47 60 250 5000 µmol/l
M 10R 15R 0 0 0 10 54 75 350 5000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 2 11 25 55 77 350 5000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 2 12 26 66 80 350 5000 µmol/l

Viz též:
Citrulin
S
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceCitrulin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

Systém: S
Komponenta: Citrulin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 01384
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Citrulin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců – močovinového cyklu, citrulin tvoří přestupný článek mezi mitochondrií a cytoplazmou buňky. Prekurzorem pro vznik citrulinu je glutamát.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 0 15 30 120 5000 µmol/l
F 5R 10R 0 0 5 13 49 56 300 5000 µmol/l
M 5R 10R 0 0 6 14 46 54 250 5000 µmol/l
F 10R 15R 0 0 0 11 47 60 250 5000 µmol/l
M 10R 15R 0 0 0 10 54 75 350 5000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 2 11 25 55 77 350 5000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 2 12 26 66 80 350 5000 µmol/l

Viz též:
Citrulin
S
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceCitrulin (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Citrulin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01379
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Citrulin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců – močovinového cyklu, citrulin tvoří přestupný článek mezi mitochondrií a cytoplazmou buňky. Prekurzorem pro vznik citrulinu je glutamát.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 0 15 30 120 5000 µmol/l
F 5R 10R 0 0 5 13 49 56 300 5000 µmol/l
M 5R 10R 0 0 6 14 46 54 250 5000 µmol/l
F 10R 15R 0 0 0 11 47 60 250 5000 µmol/l
M 10R 15R 0 0 0 10 54 75 350 5000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 2 11 25 55 77 350 5000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 2 12 26 66 80 350 5000 µmol/l

Viz též:
Citrulin
P
*
Látková koncentraceCitrulin (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: P
Komponenta: Citrulin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 01380
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Citrulin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců – močovinového cyklu, citrulin tvoří přestupný článek mezi mitochondrií a cytoplazmou buňky. Prekurzorem pro vznik citrulinu je glutamát.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 0 15 30 120 5000 µmol/l
F 5R 10R 0 0 5 13 49 56 300 5000 µmol/l
M 5R 10R 0 0 6 14 46 54 250 5000 µmol/l
F 10R 15R 0 0 0 11 47 60 250 5000 µmol/l
M 10R 15R 0 0 0 10 54 75 350 5000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 2 11 25 55 77 350 5000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 2 12 26 66 80 350 5000 µmol/l

Viz též:
Citrulin
P
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceCitrulin (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Citrulin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01385
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Citrulin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců – močovinového cyklu, citrulin tvoří přestupný článek mezi mitochondrií a cytoplazmou buňky. Prekurzorem pro vznik citrulinu je glutamát.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 5,0 30,0 60,0 120,0 200,0 5000,0 µmol/l
F 5R 10R 0 0,0 0,0 0,7 57,0 113,0 235,0 5000,0 µmol/l
M 5R 10R 0 0,0 0,0 0,7 35,0 55,0 120,0 5000,0 µmol/l
F 10R 14R 0 0,0 0,0 4,5 75,0 114,0 341,0 5000,0 µmol/l
M 10R 14R 0 0,0 0,5 12,0 58,0 83,0 250,0 5000,0 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0,0 0,0 4,0 22,0 32,0 97,0 5000,0 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0,0 0,0 3,0 22,0 33,0 96,0 5000,0 µmol/l

Viz též:
Citrulin
U
*
Látková koncentraceCitrulin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Citrulin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01386
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Citrulin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců – močovinového cyklu, citrulin tvoří přestupný článek mezi mitochondrií a cytoplazmou buňky. Prekurzorem pro vznik citrulinu je glutamát.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 5,0 30,0 60,0 120,0 200,0 5000,0 µmol/l
F 5R 10R 0 0,0 0,0 0,7 57,0 113,0 235,0 5000,0 µmol/l
M 5R 10R 0 0,0 0,0 0,7 35,0 55,0 120,0 5000,0 µmol/l
F 10R 14R 0 0,0 0,0 4,5 75,0 114,0 341,0 5000,0 µmol/l
M 10R 14R 0 0,0 0,5 12,0 58,0 83,0 250,0 5000,0 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0,0 0,0 4,0 22,0 32,0 97,0 5000,0 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0,0 0,0 3,0 22,0 33,0 96,0 5000,0 µmol/l

Viz též:
Citrulin
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceCitrulin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: U
Komponenta: Citrulin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 01387
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Citrulin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců – močovinového cyklu, citrulin tvoří přestupný článek mezi mitochondrií a cytoplazmou buňky. Prekurzorem pro vznik citrulinu je glutamát.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 5,0 30,0 60,0 120,0 200,0 5000,0 µmol/l
F 5R 10R 0 0,0 0,0 0,7 57,0 113,0 235,0 5000,0 µmol/l
M 5R 10R 0 0,0 0,0 0,7 35,0 55,0 120,0 5000,0 µmol/l
F 10R 14R 0 0,0 0,0 4,5 75,0 114,0 341,0 5000,0 µmol/l
M 10R 14R 0 0,0 0,5 12,0 58,0 83,0 250,0 5000,0 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0,0 0,0 4,0 22,0 32,0 97,0 5000,0 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0,0 0,0 3,0 22,0 33,0 96,0 5000,0 µmol/l

Viz též:
Citrulin
U
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceCitrulin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

Systém: U
Komponenta: Citrulin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 01388
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Citrulin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců – močovinového cyklu, citrulin tvoří přestupný článek mezi mitochondrií a cytoplazmou buňky. Prekurzorem pro vznik citrulinu je glutamát.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 5,0 30,0 60,0 120,0 200,0 5000,0 µmol/l
F 5R 10R 0 0,0 0,0 0,7 57,0 113,0 235,0 5000,0 µmol/l
M 5R 10R 0 0,0 0,0 0,7 35,0 55,0 120,0 5000,0 µmol/l
F 10R 14R 0 0,0 0,0 4,5 75,0 114,0 341,0 5000,0 µmol/l
M 10R 14R 0 0,0 0,5 12,0 58,0 83,0 250,0 5000,0 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0,0 0,0 4,0 22,0 32,0 97,0 5000,0 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0,0 0,0 3,0 22,0 33,0 96,0 5000,0 µmol/l

Viz též:
Citrulin
U
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceCitrulin (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Citrulin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 01375
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Citrulin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců – močovinového cyklu, citrulin tvoří přestupný článek mezi mitochondrií a cytoplazmou buňky. Prekurzorem pro vznik citrulinu je glutamát.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0,0 1,0 2,0 4,0 10,0 5000,0 µmol/d
F 5R 10R 0 0,0 0,0 0,5 15,6 31,0 65,0 5000,0 µmol/d
M 5R 10R 0 0,0 0,0 0,5 16,0 25,0 55,0 5000,0 µmol/d
F 10R 14R 0 0,0 0,0 2,0 33,0 50,0 150,0 5000,0 µmol/d
M 10R 14R 0 0,0 0,0 7,0 35,0 50,0 150,0 5000,0 µmol/d
F 14R 99R+ 0 0,0 0,0 4,5 25,0 36,0 110,0 5000,0 µmol/d
M 14R 99R+ 0 0,0 0,0 4,0 30,0 45,0 130,0 5000,0 µmol/d

Viz též:
Citrulin
dU
*
Látkový tokCitrulin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: Citrulin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01376
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Citrulin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců – močovinového cyklu, citrulin tvoří přestupný článek mezi mitochondrií a cytoplazmou buňky. Prekurzorem pro vznik citrulinu je glutamát.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0,0 1,0 2,0 4,0 10,0 5000,0 µmol/d
F 5R 10R 0 0,0 0,0 0,5 15,6 31,0 65,0 5000,0 µmol/d
M 5R 10R 0 0,0 0,0 0,5 16,0 25,0 55,0 5000,0 µmol/d
F 10R 14R 0 0,0 0,0 2,0 33,0 50,0 150,0 5000,0 µmol/d
M 10R 14R 0 0,0 0,0 7,0 35,0 50,0 150,0 5000,0 µmol/d
F 14R 99R+ 0 0,0 0,0 4,5 25,0 36,0 110,0 5000,0 µmol/d
M 14R 99R+ 0 0,0 0,0 4,0 30,0 45,0 130,0 5000,0 µmol/d

Viz též:
Citrulin
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tokCitrulin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)

Systém: dU
Komponenta: Citrulin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 01377
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Citrulin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců – močovinového cyklu, citrulin tvoří přestupný článek mezi mitochondrií a cytoplazmou buňky. Prekurzorem pro vznik citrulinu je glutamát.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0,0 1,0 2,0 4,0 10,0 5000,0 µmol/d
F 5R 10R 0 0,0 0,0 0,5 15,6 31,0 65,0 5000,0 µmol/d
M 5R 10R 0 0,0 0,0 0,5 16,0 25,0 55,0 5000,0 µmol/d
F 10R 14R 0 0,0 0,0 2,0 33,0 50,0 150,0 5000,0 µmol/d
M 10R 14R 0 0,0 0,0 7,0 35,0 50,0 150,0 5000,0 µmol/d
F 14R 99R+ 0 0,0 0,0 4,5 25,0 36,0 110,0 5000,0 µmol/d
M 14R 99R+ 0 0,0 0,0 4,0 30,0 45,0 130,0 5000,0 µmol/d

Viz též:
Citrulin
dU
Chromatografie-IEC
Látkový tokCitrulin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)

Systém: dU
Komponenta: Citrulin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 01378
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Citrulin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců – močovinového cyklu, citrulin tvoří přestupný článek mezi mitochondrií a cytoplazmou buňky. Prekurzorem pro vznik citrulinu je glutamát.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0,0 1,0 2,0 4,0 10,0 5000,0 µmol/d

Viz též:
Citrulin
dU
Chromatografie-TLC
Látkový tokCitrulin (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Citrulin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08549
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Citrulin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců – močovinového cyklu, citrulin tvoří přestupný článek mezi mitochondrií a cytoplazmou buňky. Prekurzorem pro vznik citrulinu je glutamát.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 1 10 100 1000 µmol/l

Viz též:
Citrulin
Likvor
*
Látková koncentraceCitrulin (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: Likvor
Komponenta: Citrulin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 08550
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Citrulin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců – močovinového cyklu, citrulin tvoří přestupný článek mezi mitochondrií a cytoplazmou buňky. Prekurzorem pro vznik citrulinu je glutamát.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 1 10 100 1000 µmol/l

Viz též:
Citrulin
Likvor
Chromatografie-IEC
Látková koncentrace