Citrát

CitrátS_Citrát

Citrát (S; látková konc. [µmol/l] *)
Citrát (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-GC/MS)

P_Citrát

Citrát (P; látková konc. [µmol/l] *)
Citrát (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-GC/MS)

U_Citrát

Citrát (U; látková konc. [mmol/l] *)
Citrát (U; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotom. e.p.)
Citrát (U; látková konc. [mmol/l] Chromatografie-GC/MS)
Citrát (U; látková konc. [mmol/l] Izotachoforéza)

DU_Citrát

Citrát (dU; látkový tok [mmol/d] *)
Citrát (dU; látkový tok [mmol/d] Absorpční spektrofotom. e.p.)
Citrát (dU; látkový tok [mmol/d] Izotachoforéza)

CSF_Citrát

Citrát (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)
Citrát (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-GC/MS)


Citrát (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Citrát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08547
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 3000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Citrát vzniká v citrátovém cyklu a poskytuje substráty pro dýchací řetězec, hraje však roli i v procesech glukoneogeneze, transaminace, deaminace a syntézy mastných kyselin. Kyselina citrónová je považována za významný inhibitor krystalizace moče pro kalciumoxalát.

Referenční meze

Viz též:
Citrát
S
*
Látková koncentraceCitrát (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-GC/MS)

Systém: S
Komponenta: Citrát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-GC/MS
Klíč: 08548
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 3000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Citrát vzniká v citrátovém cyklu a poskytuje substráty pro dýchací řetězec, hraje však roli i v procesech glukoneogeneze, transaminace, deaminace a syntézy mastných kyselin. Kyselina citrónová je považována za významný inhibitor krystalizace moče pro kalciumoxalát.

Referenční meze

Viz též:
Citrát
S
Chromatografie-GC/MS
Látková koncentraceCitrát (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Citrát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08545
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 3000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Citrát vzniká v citrátovém cyklu a poskytuje substráty pro dýchací řetězec, hraje však roli i v procesech glukoneogeneze, transaminace, deaminace a syntézy mastných kyselin. Kyselina citrónová je považována za významný inhibitor krystalizace moče pro kalciumoxalát.

Referenční meze

Viz též:
Citrát
P
*
Látková koncentraceCitrát (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-GC/MS)

Systém: P
Komponenta: Citrát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-GC/MS
Klíč: 08546
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 3000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Citrát vzniká v citrátovém cyklu a poskytuje substráty pro dýchací řetězec, hraje však roli i v procesech glukoneogeneze, transaminace, deaminace a syntézy mastných kyselin. Kyselina citrónová je považována za významný inhibitor krystalizace moče pro kalciumoxalát.

Referenční meze

Viz též:
Citrát
P
Chromatografie-GC/MS
Látková koncentraceCitrát (U; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Citrát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 01366
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč se sbírá do sterilních plastových nebo skleněných nádob určených jen pro tyto účely. Upravit pH moče na hodnotu nižší než 1,7 pomocí 6 mol/l HCl.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Citrát vzniká v citrátovém cyklu a poskytuje substráty pro dýchací řetězec, hraje však roli i v procesech glukoneogeneze, transaminace, deaminace a syntézy mastných kyselin. Kyselina citrónová je považována za významný inhibitor krystalizace moče pro kalciumoxalát.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ -5 0 0,9 1,5 2,5 5,0 10,0 1000 mmol/l

Viz též:
Citrát
U
*
Látková koncentraceCitrát (U; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotom. e.p.)

Systém: U
Komponenta: Citrát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. e.p.
Klíč: 01367
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Moč se sbírá do sterilních plastových nebo skleněných nádob určených jen pro tyto účely. Upravit pH moče na hodnotu nižší než 1,7 pomocí 6 mol/l HCl.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Citrát vzniká v citrátovém cyklu a poskytuje substráty pro dýchací řetězec, hraje však roli i v procesech glukoneogeneze, transaminace, deaminace a syntézy mastných kyselin. Kyselina citrónová je považována za významný inhibitor krystalizace moče pro kalciumoxalát.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ -5 0 0,9 1,5 2,5 5,0 10,0 1000 mmol/l

Viz též:
Citrát
U
Absorpční spektrofotom. e.p.
Látková koncentraceCitrát (U; látková konc. [mmol/l] Chromatografie-GC/MS)

Systém: U
Komponenta: Citrát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Chromatografie-GC/MS
Klíč: 09208
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Moč se sbírá do sterilních plastových nebo skleněných nádob určených jen pro tyto účely. Upravit pH moče na hodnotu nižší než 1,7 pomocí 6 mol/l HCl.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Citrát vzniká v citrátovém cyklu a poskytuje substráty pro dýchací řetězec, hraje však roli i v procesech glukoneogeneze, transaminace, deaminace a syntézy mastných kyselin. Kyselina citrónová je považována za významný inhibitor krystalizace moče pro kalciumoxalát.

Referenční meze

Viz též:
Citrát
U
Chromatografie-GC/MS
Látková koncentraceCitrát (U; látková konc. [mmol/l] Izotachoforéza)

Systém: U
Komponenta: Citrát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Izotachoforéza
Klíč: 01368
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Moč se sbírá do sterilních plastových nebo skleněných nádob určených jen pro tyto účely. Upravit pH moče na hodnotu nižší než 1,7 pomocí 6 mol/l HCl.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Citrát vzniká v citrátovém cyklu a poskytuje substráty pro dýchací řetězec, hraje však roli i v procesech glukoneogeneze, transaminace, deaminace a syntézy mastných kyselin. Kyselina citrónová je považována za významný inhibitor krystalizace moče pro kalciumoxalát.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ -5 0 0,9 1,5 2,5 5,0 10,0 1000 mmol/l

Viz též:
Citrát
U
Izotachoforéza
Látková koncentraceCitrát (dU; látkový tok [mmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Citrát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: *
Klíč: 01363
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč se sbírá 24 hodin do sterilních plastových nebo skleněných nádob určených jen pro tyto účely. Upravit pH moče na hodnotu nižší než 1,7 pomocí 6 mol/l HCl.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Citrát vzniká v citrátovém cyklu a poskytuje substráty pro dýchací řetězec, hraje však roli i v procesech glukoneogeneze, transaminace, deaminace a syntézy mastných kyselin. Kyselina citrónová je považována za významný inhibitor krystalizace moče pro kalciumoxalát.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 1,3 2,0 3,3 7,0 15,0 1000 mmol/d

Viz též:
dU_Citrát
Citrát
dU
*
Látkový tokCitrát (dU; látkový tok [mmol/d] Absorpční spektrofotom. e.p.)

Systém: dU
Komponenta: Citrát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Absorpční spektrofotom. e.p.
Klíč: 01364
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč se sbírá 24 hodin do sterilních plastových nebo skleněných nádob určených jen pro tyto účely. Upravit pH moče na hodnotu nižší než 1,7 pomocí 6 mol/l HCl.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Citrát vzniká v citrátovém cyklu a poskytuje substráty pro dýchací řetězec, hraje však roli i v procesech glukoneogeneze, transaminace, deaminace a syntézy mastných kyselin. Kyselina citrónová je považována za významný inhibitor krystalizace moče pro kalciumoxalát.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 1,3 2,0 3,3 7,0 15,0 1000 mmol/d

Viz též:
dU_Citrát
Citrát
dU
Absorpční spektrofotom. e.p.
Látkový tokCitrát (dU; látkový tok [mmol/d] Izotachoforéza)

Systém: dU
Komponenta: Citrát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Izotachoforéza
Klíč: 01365
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč se sbírá 24 hodin do sterilních plastových nebo skleněných nádob určených jen pro tyto účely. Upravit pH moče na hodnotu nižší než 1,7 pomocí 6 mol/l HCl.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Citrát vzniká v citrátovém cyklu a poskytuje substráty pro dýchací řetězec, hraje však roli i v procesech glukoneogeneze, transaminace, deaminace a syntézy mastných kyselin. Kyselina citrónová je považována za významný inhibitor krystalizace moče pro kalciumoxalát.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 1,3 2,0 3,3 7,0 15,0 1000 mmol/d

Viz též:
dU_Citrát
Citrát
dU
Izotachoforéza
Látkový tokCitrát (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Citrát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08543
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 3 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Citrát vzniká v citrátovém cyklu a poskytuje substráty pro dýchací řetězec, hraje však roli i v procesech glukoneogeneze, transaminace, deaminace a syntézy mastných kyselin. Kyselina citrónová je považována za významný inhibitor krystalizace moče pro kalciumoxalát.

Referenční meze

Viz též:
Citrát
Likvor
*
Látková koncentraceCitrát (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-GC/MS)

Systém: Likvor
Komponenta: Citrát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-GC/MS
Klíč: 08544
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 3 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Citrát vzniká v citrátovém cyklu a poskytuje substráty pro dýchací řetězec, hraje však roli i v procesech glukoneogeneze, transaminace, deaminace a syntézy mastných kyselin. Kyselina citrónová je považována za významný inhibitor krystalizace moče pro kalciumoxalát.

Referenční meze

Viz též:
Citrát
Likvor
Chromatografie-GC/MS
Látková koncentrace