Cirkulující imunitní komplexy vázající C1q

CIK vazba C1qS_CIK vazba C1q

CIK vazba C1q (S; hmot. konc. [mg/l] *)
CIK vazba C1q (S; hmot. konc. [mg/l] ELISA)
CIK vazba C1q (S; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

P_CIK vazba C1q

CIK vazba C1q (P; hmot. konc. [mg/l] *)
CIK vazba C1q (P; hmot. konc. [mg/l] ELISA)
CIK vazba C1q (P; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)


CIK vazba C1q (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Cirkulující imunitní komplexy vázající C1q
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 10794
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Cirkulující imunitní komplexy jsou agregáty protilátek a antigenů cirkulující v krevním řečišti. Tato komponenta vyjadřuje jen tu část CIK, která se váže na C1q složku komplementu. Zvýšení koncentrace CIK je u infekcí a autoimunitních chorob.

Referenční meze

Viz též:
CIK vazba C1q
S
*
Hmotnostní koncentraceCIK vazba C1q (S; hmot. konc. [mg/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Cirkulující imunitní komplexy vázající C1q
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: ELISA
Klíč: 15103
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Cirkulující imunitní komplexy jsou agregáty protilátek a antigenů cirkulující v krevním řečišti. Tato komponenta vyjadřuje jen tu část CIK, která se váže na C1q složku komplementu. Zvýšení koncentrace CIK je u infekcí a autoimunitních chorob.

Referenční meze

Viz též:
CIK vazba C1q
S
ELISA
Hmotnostní koncentraceCIK vazba C1q (S; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

Systém: S
Komponenta: Cirkulující imunitní komplexy vázající C1q
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 10795
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Cirkulující imunitní komplexy jsou agregáty protilátek a antigenů cirkulující v krevním řečišti. Tato komponenta vyjadřuje jen tu část CIK, která se váže na C1q složku komplementu. Zvýšení koncentrace CIK je u infekcí a autoimunitních chorob.

Referenční meze

Viz též:
CIK vazba C1q
S
Nefelometrie
Hmotnostní koncentraceCIK vazba C1q (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Cirkulující imunitní komplexy vázající C1q
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 10792
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Cirkulující imunitní komplexy jsou agregáty protilátek a antigenů cirkulující v krevním řečišti. Tato komponenta vyjadřuje jen tu část CIK, která se váže na C1q složku komplementu. Zvýšení koncentrace CIK je u infekcí a autoimunitních chorob.

Referenční meze

Viz též:
CIK vazba C1q
P
*
Hmotnostní koncentraceCIK vazba C1q (P; hmot. konc. [mg/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Cirkulující imunitní komplexy vázající C1q
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: ELISA
Klíč: 15102
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Cirkulující imunitní komplexy jsou agregáty protilátek a antigenů cirkulující v krevním řečišti. Tato komponenta vyjadřuje jen tu část CIK, která se váže na C1q složku komplementu. Zvýšení koncentrace CIK je u infekcí a autoimunitních chorob.

Referenční meze

Viz též:
CIK vazba C1q
P
ELISA
Hmotnostní koncentraceCIK vazba C1q (P; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

Systém: P
Komponenta: Cirkulující imunitní komplexy vázající C1q
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 10793
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Cirkulující imunitní komplexy jsou agregáty protilátek a antigenů cirkulující v krevním řečišti. Tato komponenta vyjadřuje jen tu část CIK, která se váže na C1q složku komplementu. Zvýšení koncentrace CIK je u infekcí a autoimunitních chorob.

Referenční meze

Viz též:
CIK vazba C1q
P
Nefelometrie
Hmotnostní koncentrace