Cirkulující imunitní komplexy

Cir. imunitní komplexyS_Cir. imunitní komplexy

Cir. imunitní komplexy (S; rel. látková konc. [1] *)
Cir. imunitní komplexy (S; rel. látková konc. [1] ELISA)
Cir. imunitní komplexy (S; rel. látková konc. [1] Turbidimetrie)

P_Cir. imunitní komplexy

Cir. imunitní komplexy (P; rel. látková konc. [1] *)
Cir. imunitní komplexy (P; rel. látková konc. [1] ELISA)
Cir. imunitní komplexy (P; rel. látková konc. [1] Turbidimetrie)


Cir. imunitní komplexy (S; rel. látková konc. [1] *)

Systém: S
Komponenta: Cirkulující imunitní komplexy
Druh veličiny: Relativní látková koncentrace
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 01360
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 150 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Cirkulující imunitní komplexy jsou agregáty protilátek a antigenů cirkulující v krevním řečišti. Tato komponenta vyjadřuje jen tu část CIK, která tvoří zákal s polyetylenglykolem. Zvýšení koncentrace CIK je u infekcí a autoimunitních chorob.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <60 90 120 1000 1

Viz též:
Cir. imunitní komplexy
S
*
Relativní látková koncentraceCir. imunitní komplexy (S; rel. látková konc. [1] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Cirkulující imunitní komplexy
Druh veličiny: Relativní látková koncentrace
Jednotka: 1
Procedura: ELISA
Klíč: 01361
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0,0 - 0,0 - 100,0 - 1000,0
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Cirkulující imunitní komplexy jsou agregáty protilátek a antigenů cirkulující v krevním řečišti. Tato komponenta vyjadřuje jen tu část CIK, která tvoří zákal s polyetylenglykolem. Zvýšení koncentrace CIK je u infekcí a autoimunitních chorob.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,0 <35,0 70,0 120,0 1000,0 1

Viz též:
Cir. imunitní komplexy
S
ELISA
Relativní látková koncentraceCir. imunitní komplexy (S; rel. látková konc. [1] Turbidimetrie)

Systém: S
Komponenta: Cirkulující imunitní komplexy
Druh veličiny: Relativní látková koncentrace
Jednotka: 1
Procedura: Turbidimetrie
Klíč: 01362
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 150 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Cirkulující imunitní komplexy jsou agregáty protilátek a antigenů cirkulující v krevním řečišti. Tato komponenta vyjadřuje jen tu část CIK, která tvoří zákal s polyetylenglykolem. Zvýšení koncentrace CIK je u infekcí a autoimunitních chorob.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <60 90 120 1000 1

Viz též:
Cir. imunitní komplexy
S
Turbidimetrie
Relativní látková koncentraceCir. imunitní komplexy (P; rel. látková konc. [1] *)

Systém: P
Komponenta: Cirkulující imunitní komplexy
Druh veličiny: Relativní látková koncentrace
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 01357
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 150 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Cirkulující imunitní komplexy jsou agregáty protilátek a antigenů cirkulující v krevním řečišti. Tato komponenta vyjadřuje jen tu část CIK, která tvoří zákal s polyetylenglykolem. Zvýšení koncentrace CIK je u infekcí a autoimunitních chorob.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <60 90 120 1000 1

Viz též:
Cir. imunitní komplexy
P
*
Relativní látková koncentraceCir. imunitní komplexy (P; rel. látková konc. [1] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Cirkulující imunitní komplexy
Druh veličiny: Relativní látková koncentrace
Jednotka: 1
Procedura: ELISA
Klíč: 01358
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0,0 - 0,0 - 100,0 - 1000,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Cirkulující imunitní komplexy jsou agregáty protilátek a antigenů cirkulující v krevním řečišti. Tato komponenta vyjadřuje jen tu část CIK, která tvoří zákal s polyetylenglykolem. Zvýšení koncentrace CIK je u infekcí a autoimunitních chorob.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,0 <35,0 70,0 120,0 1000,0 1

Viz též:
Cir. imunitní komplexy
P
ELISA
Relativní látková koncentraceCir. imunitní komplexy (P; rel. látková konc. [1] Turbidimetrie)

Systém: P
Komponenta: Cirkulující imunitní komplexy
Druh veličiny: Relativní látková koncentrace
Jednotka: 1
Procedura: Turbidimetrie
Klíč: 01359
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 150 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Cirkulující imunitní komplexy jsou agregáty protilátek a antigenů cirkulující v krevním řečišti. Tato komponenta vyjadřuje jen tu část CIK, která tvoří zákal s polyetylenglykolem. Zvýšení koncentrace CIK je u infekcí a autoimunitních chorob.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <60 90 120 1000 1

Viz též:
Cir. imunitní komplexy
P
Turbidimetrie
Relativní látková koncentrace