Cholesterol

CholesterolS_Cholesterol

Cholesterol (S; látková konc. [mmol/l] *)
Cholesterol (S; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)
Cholesterol (S; látková konc. [mmol/l] Spektrofotometrie reflexní)

P_Cholesterol

Cholesterol (P; látková konc. [mmol/l] *)
Cholesterol (P; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

CAL(U)_Cholesterol

Cholesterol (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Spektroskopie-IR)
Cholesterol (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Mikroskopie)

UNSF_Cholesterol

Cholesterol (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [mmol/l] *)
Cholesterol (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

UNSFDR_Cholesterol

Cholesterol (Nespecif. tekutina(Drén); látková konc. [mmol/l] *)
Cholesterol (Nespecif. tekutina(Drén); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

UNSFP_Cholesterol

Cholesterol (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)
Cholesterol (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)


Cholesterol (S; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Cholesterol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 01349
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,50 - 1,00 - 40,00 - 50,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je 12 hodin. Delší použití manžety je nevhodné.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Cholesterol je sterol (kombinace steroidu a alkoholu), nachází se v membránách buněk všech tkání lidského organismu, nejvyšší koncentrace je v játrech, míše, mozku, nadledvinkách, gonádách. Většina cholesterolu je syntetizována de novo v buňkách lidského organismu, především v játrech, část se do organismu dostává exogenní cestou – potravou.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 0,5 0,6 0,8 1,0 2,1 3,0 4,0 5,0 mmol/l
4T 1R 0,6 0,8 1,0 1,3 4,0 5,0 6,0 7,0 mmol/l
1R 3R 1,0 1,5 2,0 2,5 4,5 5,5 6,5 7,5 mmol/l
3R 15R 1,5 2,0 3,0 2,1 4,3 5,4 6,5 7,5 mmol/l
15R 99R+ 2,0 2,5 2,7 2,9 5,0 5,5 6,5 7,5 mmol/l

Viz též:
S_Cholesterol
Cholesterol
S
*
Látková koncentrace
CholesterolCholesterol (S; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Cholesterol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01350
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,50 - 1,00 - 40,00 - 50,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je 12 hodin. Delší použití manžety je nevhodné.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Cholesterol je sterol (kombinace steroidu a alkoholu), nachází se v membránách buněk všech tkání lidského organismu, nejvyšší koncentrace je v játrech, míše, mozku, nadledvinkách, gonádách. Většina cholesterolu je syntetizována de novo v buňkách lidského organismu, především v játrech, část se do organismu dostává exogenní cestou – potravou.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 0,5 0,6 0,8 1,0 2,1 3,0 4,0 5,0 mmol/l
4T 1R 0,6 0,8 1,0 1,3 4,0 5,0 6,0 7,0 mmol/l
1R 3R 1,0 1,5 2,0 2,5 4,5 5,5 6,5 7,5 mmol/l
3R 15R 1,5 2,0 3,0 2,1 4,3 5,4 6,5 7,5 mmol/l
15R 99R+ 2,0 2,5 2,7 2,9 5,0 5,5 6,5 7,5 mmol/l

Viz též:
S_Cholesterol
Cholesterol
S
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace
CholesterolCholesterol (S; látková konc. [mmol/l] Spektrofotometrie reflexní)

Systém: S
Komponenta: Cholesterol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 03917
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,50 - 1,00 - 40,00 - 50,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je 12 hodin. Delší použití manžety je nevhodné.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Cholesterol je sterol (kombinace steroidu a alkoholu), nachází se v membránách buněk všech tkání lidského organismu, nejvyšší koncentrace je v játrech, míše, mozku, nadledvinkách, gonádách. Většina cholesterolu je syntetizována de novo v buňkách lidského organismu, především v játrech, část se do organismu dostává exogenní cestou – potravou.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 0,5 0,6 0,8 1,0 2,1 3,0 4,0 5,0 mmol/l
4T 1R 0,6 0,8 1,0 1,3 4,0 5,0 6,0 7,0 mmol/l
1R 3R 1,0 1,5 2,0 2,5 4,5 5,5 6,5 7,5 mmol/l
3R 15R 1,5 2,0 3,0 2,1 4,3 5,4 6,5 7,5 mmol/l
15R 99R+ 2,0 2,5 2,7 2,9 5,0 5,5 6,5 7,5 mmol/l

Viz též:
S_Cholesterol
Cholesterol
S
Spektrofotometrie reflexní
Látková koncentrace
CholesterolCholesterol (P; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Cholesterol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 01347
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,50 - 1,00 - 40,00 - 50,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít EDTA nebo heparin, ostatní protisrážlivá činidla mohou být příčinou chyb. Odběr po 12 hodinách lačnění.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně centrifugovat a separovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 h
4 - 8 °C: 10 d
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Cholesterol je sterol (kombinace steroidu a alkoholu), nachází se v membránách buněk všech tkání lidského organismu, nejvyšší koncentrace je v játrech, míše, mozku, nadledvinkách, gonádách. Většina cholesterolu je syntetizována de novo v buňkách lidského organismu, především v játrech, část se do organismu dostává exogenní cestou – potravou.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 0,5 0,6 0,8 1,0 2,1 3,0 4,0 5,0 mmol/l
4T 1R 0,6 0,8 1,0 1,3 4,0 5,0 6,0 7,0 mmol/l
1R 3R 1,0 1,5 2,0 2,5 4,5 5,5 6,5 7,5 mmol/l
3R 15R 1,5 2,0 3,0 2,1 4,3 5,4 6,5 7,5 mmol/l
15R 99R+ 2,0 2,5 2,7 2,9 5,0 5,5 6,5 7,5 mmol/l

Viz též:
Cholesterol
P
*
Látková koncentrace
CholesterolCholesterol (P; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Cholesterol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01348
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,50 - 1,00 - 40,00 - 50,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít EDTA nebo heparin, ostatní protisrážlivá činidla mohou být příčinou chyb. Odběr po 12 hodinách lačnění.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně centrifugovat a separovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 h
4 - 8 °C: 10 d
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Cholesterol je sterol (kombinace steroidu a alkoholu), nachází se v membránách buněk všech tkání lidského organismu, nejvyšší koncentrace je v játrech, míše, mozku, nadledvinkách, gonádách. Většina cholesterolu je syntetizována de novo v buňkách lidského organismu, především v játrech, část se do organismu dostává exogenní cestou – potravou.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 0,5 0,6 0,8 1,0 2,1 3,0 4,0 5,0 mmol/l
4T 1R 0,6 0,8 1,0 1,3 4,0 5,0 6,0 7,0 mmol/l
1R 3R 1,0 1,5 2,0 2,5 4,5 5,5 6,5 7,5 mmol/l
3R 15R 1,5 2,0 3,0 2,1 4,3 5,4 6,5 7,5 mmol/l
15R 99R+ 2,0 2,5 2,7 2,9 5,0 5,5 6,5 7,5 mmol/l

Viz též:
Cholesterol
P
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace
CholesterolCholesterol (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Spektroskopie-IR)

Systém: Konkrement(močový)
Komponenta: Cholesterol
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Spektroskopie-IR
Klíč: 01345
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1
MTV: X
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Močový kámen
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Cholesterol je sterol (kombinace steroidu a alkoholu), nachází se v membránách buněk všech tkání lidského organismu, nejvyšší koncentrace je v játrech, míše, mozku, nadledvinkách, gonádách. Většina cholesterolu je syntetizována de novo v buňkách lidského organismu, především v játrech, část se do organismu dostává exogenní cestou – potravou.

Referenční meze

Viz též:
Cholesterol
Konkrement(močový)
Spektroskopie-IR
Objemový podílCholesterol (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Mikroskopie)

Systém: Konkrement(močový)
Komponenta: Cholesterol
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskopie
Klíč: 01346
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1
MTV: X
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Močový kámen
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Cholesterol je sterol (kombinace steroidu a alkoholu), nachází se v membránách buněk všech tkání lidského organismu, nejvyšší koncentrace je v játrech, míše, mozku, nadledvinkách, gonádách. Většina cholesterolu je syntetizována de novo v buňkách lidského organismu, především v játrech, část se do organismu dostává exogenní cestou – potravou.

Referenční meze

Viz též:
Cholesterol
Konkrement(močový)
Objemový podílCholesterol (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Cholesterol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 05176
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,50 - 1,00 - 40,00 - 50,00
MTV: X
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Cholesterol je sterol (kombinace steroidu a alkoholu), nachází se v membránách buněk všech tkání lidského organismu, nejvyšší koncentrace je v játrech, míše, mozku, nadledvinkách, gonádách. Většina cholesterolu je syntetizována de novo v buňkách lidského organismu, především v játrech, část se do organismu dostává exogenní cestou – potravou.

Referenční meze

Viz též:
Cholesterol
Nespecifikovaná tekutina
*
Látková koncentraceCholesterol (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Cholesterol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 05177
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,50 - 1,00 - 40,00 - 50,00
MTV: X
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Cholesterol je sterol (kombinace steroidu a alkoholu), nachází se v membránách buněk všech tkání lidského organismu, nejvyšší koncentrace je v játrech, míše, mozku, nadledvinkách, gonádách. Většina cholesterolu je syntetizována de novo v buňkách lidského organismu, především v játrech, část se do organismu dostává exogenní cestou – potravou.

Referenční meze

Viz též:
Cholesterol
Nespecifikovaná tekutina
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceCholesterol (Nespecif. tekutina(Drén); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: Cholesterol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 08814
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,50 - 1,00 - 40,00 - 50,00
MTV: X
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Cholesterol je sterol (kombinace steroidu a alkoholu), nachází se v membránách buněk všech tkání lidského organismu, nejvyšší koncentrace je v játrech, míše, mozku, nadledvinkách, gonádách. Většina cholesterolu je syntetizována de novo v buňkách lidského organismu, především v játrech, část se do organismu dostává exogenní cestou – potravou.

Referenční meze

Viz též:
Cholesterol
Nespecif. tekutina(Drén)
*
Látková koncentraceCholesterol (Nespecif. tekutina(Drén); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: Cholesterol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 08815
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,50 - 1,00 - 40,00 - 50,00
MTV: X
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Cholesterol je sterol (kombinace steroidu a alkoholu), nachází se v membránách buněk všech tkání lidského organismu, nejvyšší koncentrace je v játrech, míše, mozku, nadledvinkách, gonádách. Většina cholesterolu je syntetizována de novo v buňkách lidského organismu, především v játrech, část se do organismu dostává exogenní cestou – potravou.

Referenční meze

Viz též:
Cholesterol
Nespecif. tekutina(Drén)
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceCholesterol (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Cholesterol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 04966
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,50 - 1,00 - 40,00 - 50,00
MTV: X
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Cholesterol je sterol (kombinace steroidu a alkoholu), nachází se v membránách buněk všech tkání lidského organismu, nejvyšší koncentrace je v játrech, míše, mozku, nadledvinkách, gonádách. Většina cholesterolu je syntetizována de novo v buňkách lidského organismu, především v játrech, část se do organismu dostává exogenní cestou – potravou.

Referenční meze

Viz též:
Cholesterol
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Látková koncentraceCholesterol (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Cholesterol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 04967
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,50 - 1,00 - 40,00 - 50,00
MTV: X
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Cholesterol je sterol (kombinace steroidu a alkoholu), nachází se v membránách buněk všech tkání lidského organismu, nejvyšší koncentrace je v játrech, míše, mozku, nadledvinkách, gonádách. Většina cholesterolu je syntetizována de novo v buňkách lidského organismu, především v játrech, část se do organismu dostává exogenní cestou – potravou.

Referenční meze

Viz též:
Cholesterol
Nespecif. tekutina(Punkce)
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace