Popis změn a forem trombocytů v krevním nátěru

Popis změn tromb.PLT(B)_Popis změn tromb.

Popis změn tromb. (Trombocyty (krev); vlastnost (popis) [-] *)
Popis změn tromb. (Trombocyty (krev); vlastnost (popis) [-] Počítání částic (impedance))
Popis změn tromb. (Trombocyty (krev); vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))


Popis změn tromb. (Trombocyty (krev); vlastnost (popis) [-] *)

Systém: Trombocyty (krev)
Komponenta: Popis změn a forem trombocytů v krevním nátěru
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 03489
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: S
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: strukturovaný text rozvinutý
Mezní hodnoty:
MTV: X, PLTS, PLTP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Slouží pro popis trombocytů v nátěru obvodové krve pomocí daných formalizovaných textů.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, K3EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6
Poznámka ke stabilitě:
Maximální stabilita se týká odebraného vzorku. Po zhotovení nátěru a obarvení je morfologie buněk již stabilní. Při překročení maximální doby pro zhotovení nátěru dochází ke změnám v morfologii buněk (aktivace mononukleárů, částečná degranulace neutrofilů nebo jejich rozpad).Text abstraktu ke komponentě
Popisová položka sloužící pro slovní zhodnocení nálezu u dané položky. Může se použít volný text, formalizovaný text nebo blok textu.

Referenční meze

Viz též:
Popis změn tromb.
Trombocyty (krev)
*
Vlastnost (popis)Popis změn tromb. (Trombocyty (krev); vlastnost (popis) [-] Počítání částic (impedance))

Systém: Trombocyty (krev)
Komponenta: Popis změn a forem trombocytů v krevním nátěru
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Počítání částic (impedance)
Klíč: 03490
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: S
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: strukturovaný text rozvinutý
Mezní hodnoty:
MTV: X, PLTS, PLTP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Slouží pro popis trombocytů v nátěru obvodové krve pomocí daných formalizovaných textů.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popisová položka sloužící pro slovní zhodnocení nálezu u dané položky. Může se použít volný text, formalizovaný text nebo blok textu.

Referenční meze

Viz též:
Popis změn tromb.
Trombocyty (krev)
Počítání částic (impedance)
Vlastnost (popis)Popis změn tromb. (Trombocyty (krev); vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))

Systém: Trombocyty (krev)
Komponenta: Popis změn a forem trombocytů v krevním nátěru
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 03491
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: S
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: strukturovaný text rozvinutý
Mezní hodnoty:
MTV: X, PLTS, PLTP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Slouží pro popis trombocytů v nátěru obvodové krve pomocí daných formalizovaných textů.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popisová položka sloužící pro slovní zhodnocení nálezu u dané položky. Může se použít volný text, formalizovaný text nebo blok textu.

Referenční meze

Viz též:
Popis změn tromb.
Trombocyty (krev)
Vlastnost (popis)