Popis změn a forem buněk (punkce kostní dřeně)

Popis změn b.(dřeň)BCEL(BM)_Popis změn b.(dřeň)

Popis změn b.(dřeň) (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] *)
Popis změn b.(dřeň) (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))


Popis změn b.(dřeň) (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] *)

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: Popis změn a forem buněk (punkce kostní dřeně)
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 09316
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Položka pro volný text, lze zde slovně zhodnotit kvalitu, buněčnost, zastoupení jednotlivých vývojových řad atd. v nátěru kostní dřeně odpovědným pracovníkem.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě
Popisová položka sloužící pro slovní zhodnocení nálezu u dané položky. Může se použít volný text, formalizovaný text nebo blok textu.

Referenční meze

Viz též:
Popis změn b.(dřeň)
Krev. b.(dřeň)
*
Vlastnost (popis)Popis změn b.(dřeň) (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: Popis změn a forem buněk (punkce kostní dřeně)
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09317
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Položka pro volný text, lze zde slovně zhodnotit kvalitu, buněčnost, zastoupení jednotlivých vývojových řad atd. v nátěru kostní dřeně odpovědným pracovníkem.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě
Popisová položka sloužící pro slovní zhodnocení nálezu u dané položky. Může se použít volný text, formalizovaný text nebo blok textu.

Referenční meze

Viz též:
Popis změn b.(dřeň)
Krev. b.(dřeň)
Vlastnost (popis)