Popis změn a forem buněk (tekutiny)

Popis změn b.(tek.)BCEL(T)_Popis změn b.(tek.)

Popis změn b.(tek.) (Krev. b.(bílá ř., tekut.); vlastnost (popis) [-] *)
Popis změn b.(tek.) (Krev. b.(bílá ř., tekut.); vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))


Popis změn b.(tek.) (Krev. b.(bílá ř., tekut.); vlastnost (popis) [-] *)

Systém: Krev. b.(bílá ř., tekut.)
Komponenta: Popis změn a forem buněk (tekutiny)
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 09314
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Položka pro volný text, lze zde slovně zhodnotit kvalitu, buněčnost, přítomnost jednotlivých buněčných typů atd. v nátěru z punkce těl. tekutin nebo orgánů odpovědným pracovníkem.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, K3EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.Text abstraktu ke komponentě
Popisová položka sloužící pro slovní zhodnocení nálezu u dané položky. Může se použít volný text, formalizovaný text nebo blok textu.

Referenční meze

Viz též:
Popis změn b.(tek.)
Krev. b.(bílá ř., tekut.)
*
Vlastnost (popis)Popis změn b.(tek.) (Krev. b.(bílá ř., tekut.); vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))

Systém: Krev. b.(bílá ř., tekut.)
Komponenta: Popis změn a forem buněk (tekutiny)
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09315
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Položka pro volný text, lze zde slovně zhodnotit kvalitu, buněčnost, přítomnost jednotlivých buněčných typů atd. v nátěru z punkce těl. tekutin nebo orgánů odpovědným pracovníkem.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popisová položka sloužící pro slovní zhodnocení nálezu u dané položky. Může se použít volný text, formalizovaný text nebo blok textu.

Referenční meze

Viz též:
Popis změn b.(tek.)
Krev. b.(bílá ř., tekut.)
Vlastnost (popis)