Hodnocení Fe v nátěru kostní dřeně

Hodnoc. Fe v kost. dřeni



BM_Hodnoc. Fe v kost. dřeni

Hodnoc. Fe v kost. dřeni (Kostní dřeň; vlastnost (popis) [-] *)
Hodnoc. Fe v kost. dřeni (Kostní dřeň; vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))


Hodnoc. Fe v kost. dřeni (Kostní dřeň; vlastnost (popis) [-] *)

Systém: Kostní dřeň
Komponenta: Hodnocení Fe v nátěru kostní dřeně
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 09301
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BIOP
Třída hlavní: Anorganika
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě
Popisová položka sloužící pro slovní zhodnocení nálezu u dané položky. Může se použít volný text, formalizovaný text nebo blok textu.

Referenční meze

Viz též:
Hodnoc. Fe v kost. dřeni
Kostní dřeň
*
Vlastnost (popis)



Hodnoc. Fe v kost. dřeni (Kostní dřeň; vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))

Systém: Kostní dřeň
Komponenta: Hodnocení Fe v nátěru kostní dřeně
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09302
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BIOP
Třída hlavní: Anorganika
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě
Popisová položka sloužící pro slovní zhodnocení nálezu u dané položky. Může se použít volný text, formalizovaný text nebo blok textu.

Referenční meze

Viz též:
Hodnoc. Fe v kost. dřeni
Kostní dřeň
Vlastnost (popis)