Popis změn a forem erytrocytů v krevním nátěru

Popis změn erytroc.ERC(B)_Popis změn erytroc.

Popis změn erytroc. (Erytrocyty (B); vlastnost (popis) [-] *)
Popis změn erytroc. (Erytrocyty (B); vlastnost (popis) [-] Počítání částic (impedance))
Popis změn erytroc. (Erytrocyty (B); vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))


Popis změn erytroc. (Erytrocyty (B); vlastnost (popis) [-] *)

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Popis změn a forem erytrocytů v krevním nátěru
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 03483
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: S
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: strukturovaný text rozvinutý
Mezní hodnoty:
MTV: X, ERCTYP, ERCT, ERCP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Slouží pro popis erytrocytů v nátěru obvodové krve pomocí daných formalizovaných textů.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, K3EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
Poznámka ke stabilitě:
Maximální stabilita se týká odebraného vzorku. Po zhotovení nátěru a obarvení je morfologie buněk již stabilní. Při překročení maximální doby pro zhotovení nátěru dochází ke změnám v morfologii buněk (aktivace mononukleárů, částečná degranulace neutrofilů nebo jejich rozpad).Text abstraktu ke komponentě
Popisová položka sloužící pro slovní zhodnocení nálezu u dané položky. Může se použít volný text, formalizovaný text nebo blok textu.

Referenční meze

Viz též:
Popis změn erytroc.
Erytrocyty (B)
*
Vlastnost (popis)Popis změn erytroc. (Erytrocyty (B); vlastnost (popis) [-] Počítání částic (impedance))

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Popis změn a forem erytrocytů v krevním nátěru
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Počítání částic (impedance)
Klíč: 03484
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: S
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: strukturovaný text rozvinutý
Mezní hodnoty:
MTV: X, ERCTYP, ERCT, ERCP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Slouží pro popis erytrocytů v nátěru obvodové krve pomocí daných formalizovaných textů.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popisová položka sloužící pro slovní zhodnocení nálezu u dané položky. Může se použít volný text, formalizovaný text nebo blok textu.

Referenční meze

Viz též:
Popis změn erytroc.
Erytrocyty (B)
Počítání částic (impedance)
Vlastnost (popis)Popis změn erytroc. (Erytrocyty (B); vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Popis změn a forem erytrocytů v krevním nátěru
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 03485
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: S
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: strukturovaný text rozvinutý
Mezní hodnoty:
MTV: X, ERCTYP, ERCT, ERCP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Slouží pro popis erytrocytů v nátěru obvodové krve pomocí daných formalizovaných textů.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popisová položka sloužící pro slovní zhodnocení nálezu u dané položky. Může se použít volný text, formalizovaný text nebo blok textu.

Referenční meze

Viz též:
Popis změn erytroc.
Erytrocyty (B)
Vlastnost (popis)