Chemotaktická aktivita leukocytů

ChemotaxeLKC_Chemotaxe

Chemotaxe (Leukocyty; délka [µm] *)
Chemotaxe (Leukocyty; délka [µm] Test chemotaktický)


Chemotaxe (Leukocyty; délka [µm] *)

Systém: Leukocyty
Komponenta: Chemotaktická aktivita leukocytů
Druh veličiny: Délka
Jednotka: µm
Procedura: *
Klíč: 07991
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 1000 - 10000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Leukocyty
*
DélkaChemotaxe (Leukocyty; délka [µm] Test chemotaktický)

Systém: Leukocyty
Komponenta: Chemotaktická aktivita leukocytů
Druh veličiny: Délka
Jednotka: µm
Procedura: Test chemotaktický
Klíč: 03699
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 1000 - 10000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Leukocyty
Test chemotaktický
Délka