Buňky CD62L+

Buňky CD62L+BCNE(BM)_Buňky CD62L+

Buňky CD62L+ (Krev. b.(neery., dřeň); num. podíl [1] *)
Buňky CD62L+ (Krev. b.(neery., dřeň); num. podíl [1] Cytometrie průtoková)

LKC_Buňky CD62L+

Buňky CD62L+ (Leukocyty; num. podíl [1] *)
Buňky CD62L+ (Leukocyty; num. podíl [1] Cytometrie průtoková)

LYMCD4_Buňky CD62L+

Buňky CD62L+ (Lymfocyty CD4+; num. podíl [1] *)
Buňky CD62L+ (Lymfocyty CD4+; num. podíl [1] Cytometrie průtoková)


Buňky CD62L+ (Krev. b.(neery., dřeň); num. podíl [1] *)

Systém: Krev. b.(neery., dřeň)
Komponenta: Buňky CD62L+
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 11139
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,00 - 0,90 - 1,00
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Krev. b.(neery., dřeň)
*
Numerický podílBuňky CD62L+ (Krev. b.(neery., dřeň); num. podíl [1] Cytometrie průtoková)

Systém: Krev. b.(neery., dřeň)
Komponenta: Buňky CD62L+
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Cytometrie průtoková
Klíč: 11140
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,00 - 0,90 - 1,00
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Krev. b.(neery., dřeň)
Cytometrie průtoková
Numerický podílBuňky CD62L+ (Leukocyty; num. podíl [1] *)

Systém: Leukocyty
Komponenta: Buňky CD62L+
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 10742
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,00 - 0,90 - 1,00
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Leukocyty
*
Numerický podílBuňky CD62L+ (Leukocyty; num. podíl [1] Cytometrie průtoková)

Systém: Leukocyty
Komponenta: Buňky CD62L+
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Cytometrie průtoková
Klíč: 10743
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,00 - 0,90 - 1,00
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Leukocyty
Cytometrie průtoková
Numerický podílBuňky CD62L+ (Lymfocyty CD4+; num. podíl [1] *)

Systém: Lymfocyty CD4+
Komponenta: Buňky CD62L+
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 10744
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,00 - 0,90 - 1,00
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 12 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 12 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 0Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Lymfocyty CD4+
*
Numerický podílBuňky CD62L+ (Lymfocyty CD4+; num. podíl [1] Cytometrie průtoková)

Systém: Lymfocyty CD4+
Komponenta: Buňky CD62L+
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Cytometrie průtoková
Klíč: 10745
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,00 - 0,90 - 1,00
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 12 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 12 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 0Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Lymfocyty CD4+
Cytometrie průtoková
Numerický podíl