Buňky CD36+/glyA+

Buňky CD36+/glyA+B_Buňky CD36+/glyA+

Buňky CD36+/glyA+ (B; num. konc. [10^9/l] *)
Buňky CD36+/glyA+ (B; num. konc. [10^9/l] Cytometrie průtoková)


Buňky CD36+/glyA+ (B; num. konc. [10^9/l] *)

Systém: B
Komponenta: Buňky CD36+/glyA+
Druh veličiny: Numerická koncentrace
Jednotka: 10^9/l
Procedura: *
Klíč: 11007
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,00 - 5,00 - 20,00
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 12 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 12 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 0Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
*
Numerická koncentraceBuňky CD36+/glyA+ (B; num. konc. [10^9/l] Cytometrie průtoková)

Systém: B
Komponenta: Buňky CD36+/glyA+
Druh veličiny: Numerická koncentrace
Jednotka: 10^9/l
Procedura: Cytometrie průtoková
Klíč: 11008
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,00 - 5,00 - 20,00
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 12 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 12 h
4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 0Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
Cytometrie průtoková
Numerická koncentrace