Esteráza nespecifická + butyrát + NaF

Esteráza nesp.+butyrát+NaFBCEL(BM)_Esteráza nesp.+butyrát+NaF

Esteráza nesp.+butyrát+NaF (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] *)
Esteráza nesp.+butyrát+NaF (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))

LKC(B)_Esteráza nesp.+butyrát+NaF

Esteráza nesp.+butyrát+NaF (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] *)
Esteráza nesp.+butyrát+NaF (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))


Esteráza nesp.+butyrát+NaF (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] *)

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: Esteráza nespecifická + butyrát + NaF
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 13800
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BIOP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
Určeno pro přenos textových hlášek (flags) z automatických analyzátorů krvinek nebo pro záznam případných volných textů a textů obecného charakteru z MTV.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Krev. b.(dřeň)
*
Vlastnost (popis)Esteráza nesp.+butyrát+NaF (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: Esteráza nespecifická + butyrát + NaF
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 13801
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BIOP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
Určeno pro přenos textových hlášek (flags) z automatických analyzátorů krvinek nebo pro záznam případných volných textů a textů obecného charakteru z MTV.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Krev. b.(dřeň)
Vlastnost (popis)Esteráza nesp.+butyrát+NaF (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] *)

Systém: Leukocyty (B)
Komponenta: Esteráza nespecifická + butyrát + NaF
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 13802
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BIOP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
Určeno pro přenos textových hlášek (flags) z automatických analyzátorů krvinek nebo pro záznam případných volných textů a textů obecného charakteru z MTV.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo mikroskopické podložní
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Leukocyty (B)
*
Vlastnost (popis)Esteráza nesp.+butyrát+NaF (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))

Systém: Leukocyty (B)
Komponenta: Esteráza nespecifická + butyrát + NaF
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 13803
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BIOP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
Určeno pro přenos textových hlášek (flags) z automatických analyzátorů krvinek nebo pro záznam případných volných textů a textů obecného charakteru z MTV.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo mikroskopické podložní
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Leukocyty (B)
Vlastnost (popis)